« Przys 30:16 Księga Przysłów 30:17 Przys 30:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oko, które urąga ojcu, i które gardzi rodzeniem matki swojéj, niech wykłują krucy od potoków, i niech je wyjedzą orlęta.
2.GDAŃSKA.1881Oko, które się naśmiewa z ojca, i wzgardza posłuszeństwem macierzyńskiem, wykłują kruki u potoków, i orlęta je wyjedzą.
3.GDAŃSKA.2017Oko, które wyśmiewa ojca i gardzi posłuszeństwem matce, wydziobią kruki nad potokami i wyjedzą orlęta.
4.KRAMSTUCKOko, które się urąga ojcu i pogardza zmarszczkami matki, - niechaj wydłubią kruki z doliny, pożrą młode orlęta.
5.CYLKOWOko, które wyśmiewa ojca, a posłuszeństwem dla matki gardzi, niechaj wykłują je kruki z nad strumienia, a wyżrą młode orlęta.
6.TYSIĄCL.WYD5Oko, co ojca wyśmiewa, gardzi posłuchem dla matki - kruki nad rzeką wydziobią albo je pożrą orlęta.
7.BRYTYJKAOko, które szydzi z ojca i gardzi sędziwą matką, wydziobią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta.
8.POZNAŃSKAOko, które wyśmiewa ojca i gardzi matką staruszką, wydziobią kruki nad potokiem i wyjedzą orlęta.
9.WARSZ.PRASKAOko drwiące z własnego ojca i nie okazujące szacunku starej matce oby zostało wydziobane nad strumieniem przez kruki i zjedzone przez młode orlęta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oko, które wyśmiewa ojca i gardzi posłuszeństwem wobec matki – niech je wykłują kruki z nad strumienia oraz wyżrą młode orlęta.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOko, które pogardza ojcem i lekceważy matkę, wydziobią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta.