« Przys 30:18 Księga Przysłów 30:19 Przys 30:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Drogi orłowéj na powietrzu, drogi wężowéj na skale, drogi okrętu w pośród morza, a drogi męża w młodości.
2.GDAŃSKA.1881Drogi orlej na powietrzu, drogi wężowej na skale, drogi okrętowej w pośród morza, i drogi mężowej z panną.
3.GDAŃSKA.2017Drogi orła w powietrzu, drogi węża na skale, drogi okrętu na środku morza i drogi mężczyzny z młodą kobietą.
4.KRAMSTUCKDroga orła pod niebem, droga węża po skale, droga okrętu w pośród morza, i droga męża u niewiasty.
5.CYLKOWŚlad orła pod niebem, ślad węża po skale, ślad okrętu wpośród morza, i ślad mężczyzny u niewiasty.
6.TYSIĄCL.WYD5Drogi orła po niebie, drogi węża po skale, drogi okrętu po morzu, drogi męża u młodej kobiety.
7.BRYTYJKASzlak orła na niebie, droga węża na skale, droga okrętu na pełnym morzu i obcowanie mężczyzny z kobietą.
8.POZNAŃSKAszlak orła podniebny, ścieżka węża na skale, droga okrętu na pełnym morzu i los męża u boku młodej niewiasty.
9.WARSZ.PRASKAdrogi orła lecącego po niebie, ścieżek węża pełzającego po skale, szlaków okrętu na rozległych morzach oraz drogi mężczyzny do młodej kobiety.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ślad orła pod niebem, ślad węża na skale, ślad okrętu wśród morza oraz ślad mężczyzny do niewiasty.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITszlaku orła na niebie, ścieżki węża na skale, kursu okrętu na morzu oraz dróg mężczyzny z kobietą.