« Przys 30:1 Księga Przysłów 30:2 Przys 30:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jestem najgłupszy między mężami, i mądrości człowieczéj niemasz we mnie.
2.GDAŃSKA.1881Zaistem jest głupszy nad innych, a rozumu człowieczego nie mam.
3.GDAŃSKA.2017Zaprawdę jestem najgłupszym z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu.
4.KRAMSTUCKAlbowiem jestem mniej świadomy od męża, nie posiadam rozsądku zwykłego człowieka.
5.CYLKOWZaprawdę, bardziej ja niedoświadczony niż mąż którykolwiek, a nie posiadam nawet rozumu pospolitego człowieka.
6.TYSIĄCL.WYD5Jestem najgłupszy z ludzi, nie mam ludzkiego rozsądku.
7.BRYTYJKAZaiste, jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu,
8.POZNAŃSKA(Ponieważ) byłem zbyt głupim mężem i nie posiadałem właściwego ludziom rozumu,
9.WARSZ.PRASKAPonieważ jestem najgłupszy z ludzi i nie mam nawet rozeznania ludzkiego,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, ja jestem bardziej niedoświadczony, niż którykolwiek mąż i nie posiadam nawet rozumu pospolitego człowieka.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTak, jestem najgłupszy wśród ludzi, nie mam ludzkiego rozumu,