« Przys 30:22 Księga Przysłów 30:23 Przys 30:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Pod nienawisną niewiastą, kiedy za mąż poszła: a pod służebnicą, kiedy się stanie dziedziczką po pani swojéj.
2.GDAŃSKA.1881Dla przemierzłej niewiasty, kiedy za mąż idzie, i dla dziewki, kiedy dziedziczy po pani swojej.
3.GDAŃSKA.2017Obmierzłej kobiety, kiedy wychodzi za mąż, i służącej, kiedy dziedziczy po swojej pani.
4.KRAMSTUCKpod wzgardzoną, gdy ona za mąż idzie; i pod służebnicą, gdy ta wydziedziczy swoję panią.
5.CYLKOWPod wzgardzoną, gdy jeszcze za mąż idzie, i służebnicą gdy panią swą odziedzicza.
6.TYSIĄCL.WYD5pod pogardzaną, gdy żoną zostanie; pod sługą - dziedziczką po pani.
7.BRYTYJKAWzgardzonej, gdy zostaje żoną, służącej, gdy dziedziczy po swojej pani.
8.POZNAŃSKAniewiasty wzgardzonej, gdy wychodzi za mąż, i niewolnicy, która swą panią wygania.
9.WARSZ.PRASKAkobieta raz odrzucona, lecz w końcu zamężna, oraz niewolnica, która stała się panią.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.pod nienawidzącą, gdy jeszcze idzie za mąż i służebnicą, gdy odziedzicza po swej pani.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITpowszechnie nielubianej, gdy wychodzi za mąż, i służącej, gdy wydziedzicza panią.