« Przys 30:30 Księga Przysłów 30:31 Przys 30:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kur mający biodra podkasane: i baran: a i króla niemasz, któryby mu się sprzeciwił.
2.GDAŃSKA.1881Koń na biodrach przepasany, i kozieł, i król, przeciw któremu żaden nie powstaje.
3.GDAŃSKA.2017Chart i kozioł, i król, przeciw któremu nikt nie powstaje.
4.KRAMSTUCKrumak, w biodrach opasany, albo też baran; i król, gdy lud z nim.
5.CYLKOWRumak, w biodrach opasany, albo i kozioł, i król, któremu nikt się nie oprze.
6.TYSIĄCL.WYD5pies myśliwski lub kozioł i król, którego lud jest z nim.
7.BRYTYJKAKogut, co dumnie kroczy, kozioł i król, który jak Bóg występuje wśród swojego ludu.
8.POZNAŃSKAkogut, (gdy się pyszni), i kozioł oraz król, (gdy staje pośród swego ludu).
9.WARSZ.PRASKAkogut, poruszający się dumnie między kurami, rumak bojowy i kozioł i król, pokazujący się jak bóg przed własnym ludem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.rumak opasany w biodrach; kozioł, i król, któremu nikt się nie oprze.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITrycerz w pełnej zbroi, kozioł oraz król z oddziałem swoich zbrojnych.