« Przys 30:6 Księga Przysłów 30:7 Przys 30:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dwu rzeczy prosiłem u ciebie, nie odmawiaj mi, pókim żyw.
2.GDAŃSKA.1881Dwóch rzecz żądam od ciebie, nie odmawiajże mi pierwej niż umrę.
3.GDAŃSKA.2017Proszę cię o dwie rzeczy; nie odmawiaj mi ich, zanim umrę.
4.KRAMSTUCKO dwie rzeczy błagam ciebie, nie odmawiaj mnie ich, zanim ja umrę:
5.CYLKOWDwóch rzeczy żądam od Ciebie; nie odmawiaj mi ich zanim umrę:
6.TYSIĄCL.WYD5Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmawiaj mi, nim umrę:
7.BRYTYJKAProszę cię o dwie rzeczy; nie odmów mi, zanim umrę:
8.POZNAŃSKAO dwie rzeczy Cię błagam, nie odmawiaj mi tego, zanim umrę:
9.WARSZ.PRASKATylko o dwie rzeczy cię proszę, nie odmawiaj mi ich, dopóki nie umrę:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zanim umrę, żądam od Ciebie dwóch rzeczy; nie odmawiaj mi ich:
11.EIB.BIBLIA.2016.LITProszę cię o dwie rzeczy, nie odmawiaj mi ich za życia: