« Przys 30:8 Księga Przysłów 30:9 Przys 30:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bych snadź nasycony nie był przywiedziony do zaprzenia, i rzekł: Któż jest Pan? albo ubóstwem przyciśniony, nie jął się kraść i fałszywie nie przysięgał przez imię Boga mego.
2.GDAŃSKA.1881Abym snać nasyconym będąc nie zaprzał się ciebie, i nie rzekł: Któż jest Pan? Albo zubożawszy żebym nie kradł, i nie brał nadaremno imienia Boga mego.
3.GDAŃSKA.2017Abym będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie mówił: Kim jest PAN? Albo zubożawszy, nie kradł i nie brał imienia mego Boga nadaremnie.
4.KRAMSTUCKAbym, przesycony, nie stał się niedowiarkiem i nie rzekł: któż jest Wiekuisty? i abym zubożony, nie kradł, i nie targał się na Imię Boga mojego.
5.CYLKOWAbym za syty będąc się nie zaparł, i rzekł: któż Wiekuisty? albo za biedny będąc, nie kradł, i nie targnął się na imię Boga mojego.
6.TYSIĄCL.WYD5bym syty nie stał się niewierny, i nie rzekł: A któż to jest Pan? lub z biedy nie zaczął kraść i nie targnął się na imię mego Boga.
7.BRYTYJKAAbym, będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie rzekł: Któż jest Pan? Albo, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga.
8.POZNAŃSKAPozwól mi spożywać chleba według mojej potrzeby, abym, będąc nasycony, nie zaparł się [Ciebie] i nie mówił: "Kimże jest Jahwe?" Albo będąc ubóstwem przyciśnięty nie kradł i nie znieważał Imienia mego Boga.
9.WARSZ.PRASKANie chciałbym bowiem, opływając we wszystko, zaprzeć się Ciebie i zapytać: A któż to jest Pan Bóg? Albo, cierpiąc nędzę dotkliwą, z konieczności stać się złodziejem, znieważając w ten sposób Imię mego Boga.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abym będąc za syty nie zaparł się i powiedział: Kto to jest WIEKUISTY? Czy też będąc za biedny – nie kradł i nie targnął się na Imię mojego Boga.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITabym, syty, nie zobojętniał i nie powiedział: Kim jest PAN? Lub abym, biedny, nie zaczął kraść i nie nadużył imienia Boga.