« Jan 10:6 Ewangelia Jana 10:7 Jan 10:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł im przeto zaś Jesus: Prawdziwie prawdziwie mówię wam, iż ja jestem drzwiami owiec.
2.WUJEK.1923Rzekł im tedy zasię Jezus: Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam: Iżem Ja jest drzwiami owiec.
3.RAKOW.NTRzekł tedy zasię im Jezus: Amen amen mówię wam, iżem ja jest drzwiami owiec.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł im tedy zasię Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, iżem ja jest drzwiami owiec.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus znowu powiedział do nich: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem drzwiami dla owiec.
6.SZCZEPAŃSKIJezus zatem ponownie odezwał się {do nich}: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jam jest bramą owiec.
7.GRZYM1936A Jezus znowu im rzecze: Powiadam wam, że ja jestem drzwiami owiec.
8.DĄBR.WUL.1973Rzekł im tedy Jezus ponownie: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że ja jestem bramą dla owiec.
9.DĄBR.GR.1961Rzekł im więc Jezus ponownie: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że ja jestem bramą dla owiec.
10.TYSIĄCL.WYD5Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.
11.BRYTYJKAWtedy Jezus znowu powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.
12.POZNAŃSKAJezus więc powiedział znowu: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ja jestem bramą do owiec.
13.WARSZ.PRASKADlatego dodał Jezus: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Ja jestem bramą, która prowadzi do owiec.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jezus znów im powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że ja jestem bramą owiec.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus zwrócił się do nich ponownie: Ręczę i zapewniam: Ja jestem bramą dla owiec.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jezus więc ponownie powiedział im: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, że ja jestem bramą dla owiec.