« 2Moj 6:14 2 Księga Mojżeszowa 6:15 2Moj 6:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPta to rodzina Rubenowa. Synowie Symeonowi: Jamnes a Jamin, Aod, Jachym a Zoer, a Saul syn ane kananejskiej, to są rodzajowie Symeonowi.
2.WUJEK.1923Te rodzaje Ruben. Synowie Symeonowi: Jamuel, i Jamin, i Ahod, i Jahin, i Soar, i Saul, syn Chananejskiéj niewiasty. Ten ród Symeonów.
3.GDAŃSKA.1881A synowie Symeonowi: Jamuel i Jamyn, i Ahod, i Jachyn, i Sochar, i Saul, syn niewiasty Chananejskiej. Teć są rodzaje Symeonowe.
4.GDAŃSKA.2017Synowie Symeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki. To są rodziny Symeona.
5.CYLKOWA synowie Szymeona: Jemuel, i Jamin, i Ohad, i Jachin, i Cochar i Szaul, syn Kanaanejki. Oto rodziny Szymeona.
6.KRUSZYŃSKISynowie Symeona: Jamuel, Jamin, Achad, Jakhin, Cohar i Szaul, syn Kanaanejki; te są rodziny Symeona.
7.MIESESSynowie Szymona: Jěmūēl, Jāmin, Ohad, Jāchin i Cochar, oraz Saul [Szāūl], syn Kănaănejki; – to są rody Szymona.
8.TYSIĄCL.WYD5Synowie Symeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki; to są rodziny Symeona.
9.BRYTYJKASynowie Symeona: Jemuel i Jamin, Ohad i Jachin, Sochar i Saul, syn Kananitki. To są rodziny Symeona.
10.POZNAŃSKASynowie Symeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Cochar i Szaul, syn Kanaanitki. To są rodziny Symeona.
11.WARSZ.PRASKASynami Symeona byli: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki. Są to rody wywodzące się od Symeona.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synowie Szymeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar i Szaul syn Kanaanejki. Oto rodziny Szymeona.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Symeona: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar i Saul, syn Kananejki. To są rodziny Symeona.