« 2Moj 6:15 2 Księga Mojżeszowa 6:16 2Moj 6:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA to są jimiona synow Lewi po wszech rodziech: Jerson a Kaat, a Merary. A lata żywota Lewi była są sto a trzydzieści a siedm lat.
2.WUJEK.1923A te imiona synów Lewi według rodzaju ich: Gerson, i Kaath, i Merary. A lat żywota Lewi było sto trzydzieści i siedm.
3.GDAŃSKA.1881Imiona zaś synów Lewiego według rodzajów ich: Gerson i Kaat, i Merary; a lat żywota Lewiego było sto trzydzieści i siedem lat.
4.GDAŃSKA.2017Oto imiona synów Lewiego według ich pokoleń: Gerszon, Kehat i Merari. A lat życia Lewiego było sto trzydzieści siedem.
5.CYLKOWA oto imiona synów Lewiego, podług rodowodów ich: Gerszon, i Kehat i Merari. A lata życia Lewiego: sto trzydzieści i siedm lat.
6.KRUSZYŃSKITe są imiona synów Lewiego i potomkowie ich: Gerszon, Kechath i Merari. Lata życia Lewiego były sto trzydzieści siedm lat.
7.MIESESTe zaś oto są imiona synów Lewi’ego wedle rodowodów ich: Gerson [Gērěszōn], Kěhāt i Mărāri. A lat życia Lewi’ego było: sto trzydzieści siedem lat.
8.TYSIĄCL.WYD5Oto imiona synów Lewiego z ich rodzinami: Gerszon, Kehat i Merari. Lat życia Lewiego było sto trzydzieści siedem.
9.BRYTYJKAA oto imiona synów Lewiego według ich rodowodów: Gerszon, Kahat i Merari. A Lewi dożył stu trzydziestu siedmiu lat.
10.POZNAŃSKAA oto imiona synów Lewiego według ich pokoleń: Gerszon, Kehat i Merari. Liczba lat życia Lewiego wyniosła sto trzydzieści siedem lat.
11.WARSZ.PRASKAA oto imiona synów Lewiego, według porządku ich rodzin: Gerszon, Kehat i Merari. Lewi żył sto trzydzieści siedem lat.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto imiona synów Lewiego, według ich rodowodów: Gerszon, Kehat i Merari. Zaś lata życia Lewiego to sto trzydzieści siedem lat.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOto imiona synów Lewiego według ich rodowodów: Gerszon, Kahat i Merari. Lewi dożył stu trzydziestu siedmiu lat.