« 2Moj 6:2 2 Księga Mojżeszowa 6:3 2Moj 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPktoryżem się w❬z❭jawił Abrahamowi, Izaakowi a Jakobowi w Bodze wszechmogącem, a jimię me Adonai nie ukazał jeśm jim.
2.WUJEK.1923Którym się ukazał Abrahamowi, Izaakowi, i Jakóbowi w Bogu wszechmocnym: a imienia mego Adonai nie oznajmiłem im.
3.GDAŃSKA.1881Którym się ukazał Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi w tem imieniu, żem Bóg Wszechmogący; ale w imieniu mojem, Jehowa, nie jestem poznany od nich.
4.GDAŃSKA.2017Objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi pod tym imieniem: Bóg Wszechmogący, ale z mojego imienia JEHOWA nie byłem przez nich poznany.
5.CYLKOWI objawiłem się Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi, jako Bóg wszechmogący, ale imieniem Mojém - Wiekuisty, nie dałem się poznać im.
6.KRUSZYŃSKIObjawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi jako Bóg Wszechmogący, ale z imieniem mojem, Jahwe, nie zapoznałem ich.
7.MIESESObjawiłem się Abrahamowi, Izakowi [Jicchak] i Jakóbowi? [Jaăkob], jako Bóg Wszechmocny, ale Imieniem Mojem: „Wiekuisty nie dawałem Ja się poznać im.
8.TYSIĄCL.WYD5Ja ukazałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmogący, ale imienia mego, Jahwe, nie objawiłem im.
9.BRYTYJKAObjawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego Jahwe im nie objawiłem.
10.POZNAŃSKAJam się objawił Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz nie dałem im poznać swego imienia Jahwe.
11.WARSZ.PRASKATo Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi jako Bóg wszechmocny, ale nie dałem im poznać, co znaczy moje imię, Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Objawiłem się Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi jako Bóg Wszechmogący; ale w Moim Imieniu WIEKUISTY, nie dałem im się poznać.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITObjawiłem się wprawdzie Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, ale mojego imienia, JHWH, nie dałem im jeszcze pojąć.