« 2Moj 6:29 2 Księga Mojżeszowa 6:30 2Moj 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze Mojżesz przed Panem:”Otociem nie❬o❭brzezanych warg, kako słuchać mię będzie faraon?”
2.WUJEK.1923I rzekł Mojżesz przed Panem: Otom nie obrzezany jest usty, jakoż mię usłucha Pharao?
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Mojżesz przed Panem: Otom ja nie obrzezanych warg, a jakoż mię usłucha Farao?
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz zaś odpowiedział przed PANEM: Oto jestem nieobrzezanych warg, jakże posłucha mnie faraon?
5.CYLKOWŻe rzekł Mojżesz przed Wiekuistym: "Otom ja zająkliwych ust, a jakże usłucha mnie Faraon?"
6.KRUSZYŃSKII odrzekł Mojżesz w obecności Bożej: "Oto ja mam wymowę ciężką; jakżeż wysłucha mnie faraon?"
7.MIESESNato rzekł Mojżesz przed Wiekuistym: „Ja jestem oto tępy w mowie, jakżeż więc mnie będzie słuchał Faraon?”.
8.TYSIĄCL.WYD5A Mojżesz tak się tłumaczył przed Panem: Oto mówienie sprawia mi trudność. Jakże więc faraon zechce mnie słuchać?
9.BRYTYJKALecz Mojżesz wymawiał się przed Panem: Otom ja niewprawny w mówieniu, jakże usłucha mnie faraon?
10.POZNAŃSKAA Mojżesz odpowiedział Jahwe: - Ja mam przecież trudną wymowę. Jakże wysłucha mnie faraon?
11.WARSZ.PRASKAAle Mojżesz rzekł do Jahwe: Tak trudno mi przemawiać. Jakże faraon zechce mnie usłuchać?
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Mojżesz powiedział przed WIEKUISTYM: Ja jestem nieobrzezanych ust, zatem jakże faraon mnie usłucha?
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz jednak wymawiał się przed PANEM: Ja mam trudności z wypowiadaniem się. Jak więc mogę liczyć na to, że faraon mnie posłucha?