« 2Moj 6:4 2 Księga Mojżeszowa 6:5 2Moj 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJa jeśm słyszał płacz synow izrahelskich, jimże to Ejipszczy znędzili są je, i wspomionął jeśm na swoj ślub.
2.WUJEK.1923Jam usłyszał wzdychanie synów Izraelowych, którem je utrapili Egiptyanie: i wspomniałem na przymierze moje.
3.GDAŃSKA.1881Jam też usłyszał krzyk synów Izraelskich, które Egipczanie w niewolą podbijają, i wspomniałem na przymierze moje.
4.GDAŃSKA.2017Usłyszałem także jęk synów Izraela, których Egipcjanie trzymają w niewoli, i wspomniałem na moje przymierze.
5.CYLKOWJam téż usłyszał jęk synów Israela, których Micrejczycy ujarzmiają - i wspomniałem na przymierze Moje.
6.KRUSZYŃSKIJam również usłyszał narzekanie synów Izraela, których Egipcjanie w niewoli trzymają i wspomniałem na przymierze.
7.MIESESJa też wysłuchałem wzdychanie Synów Izraela, których Egipcjanie zmuszają do [sc. niewolnych] robót i Ja wspomniałem na przymierze Moje.
8.TYSIĄCL.WYD5Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie obciążyli nadmiernie robotami, i wspomniałem na moje przymierze.
9.BRYTYJKAJa także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy i wspomniałem na moje przymierze.
10.POZNAŃSKAGdy usłyszałem skargę synów Izraela, których Egipcjanie zamieniali w niewolników, wspomniałem na swoje przymierze.
11.WARSZ.PRASKAA potem słyszałem, jak Izraelici się uskarżali, że Egipcjanie traktują ich jak niewolników. Wtedy wspomniałem na moje przymierze.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja też usłyszałem jęk synów Israela, których ujarzmiają Micrejczycy oraz wspomniałem na Me Przymierze.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITDotarło też do Mnie wzdychanie synów Izraela, których Egipcjanie zniewolili; wspomniałem o moim przymierzu.