« 2Moj 6:5 2 Księga Mojżeszowa 6:6 2Moj 6:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzetoż rzeczy synom izrahelskim: „Ja Pan, jenżeśm was wywiodł z jęctwa ejipskiego a wyjąłeśm was z roboty, a wykupiłeśm was w ręce mocnej a w znamienioch wielikich.
2.WUJEK.1923Przetóż powiedz synom Izraelowym: Ja Pan, który was wywiodę z więzienia Egiptczyków, i wyrwę z niewoli: i odkupię w ramieniu wywyższonem i w sądach wielkich.
3.GDAŃSKA.1881A tak rzecz do synów Izraelskich: Jam Pan, a wywiodę was z ciężarów Egipskich, i wyrwę was z niewoli ich, i wybawię was w ramieniu wyciągnionem, i w sądziech wielkich.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego powiedz synom Izraela: Ja jestem PAN, wyprowadzę was spod ciężarów Egipcjan, wyrwę was z ich niewoli i wybawię was wyciągniętym ramieniem i przez wielkie sądy.
5.CYLKOWPrzeto powiedz synom Israela: Jam Wiekuisty, a wywiodę was z pod brzemienia Micraimu, i wybawię was od służby ich, i wyswobodzę was ramieniem wyciągniętém i sądami wielkimi.
6.KRUSZYŃSKIDlategom powiedział do synów Izraela: Jam jest Jahwe; ja was uwolnię od robót ciężkich w Egipcie, i wyprowadzę. was z niewoli waszej i wybawię was ramieniem wyciągnionem i sądami wielkiemi.
7.MIESESWięc zaiste rzeknij do Synów Izraela: „Ja jestem Wiekuistym! Ja wywiodę was [sc. na wolność] z pod brzemienia Egipcjan, Ja ocalę was z [niewolnej] służby ich i Ja wyzwolę was wyciągniętem ramieniem i wyrokami wielkimi,
8.TYSIĄCL.WYD5Przeto powiedz Izraelitom: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary.
9.BRYTYJKADlatego powiedz do synów izraelskich: Jam jest Pan; Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki.
10.POZNAŃSKADlatego powiedz synom Izraela: "Jam jest Jahwe! Wyciągnę was spod brzemienia Egipcjan, ocalę was od niewolniczej pracy dla nich, uwolnię potężnym ramieniem i dzięki surowym wyrokom.
11.WARSZ.PRASKAI dlatego powiedz Izraelitom: Ja jestem Jahwe. Ja was uwolnię od ciężkiej pracy dla Egipcjan i wyprowadzę z tej niewoli. Wybawię was moją wyciągniętą prawicą po dokonaniu bardzo surowego sądu nad nimi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego powiedz synom Israela: Ja, WIEKUISTY, wyprowadzę was spod brzemienia Micraimu, wybawię was z ich niewoli; wyzwolę was wyciągniętym ramieniem oraz wielkimi sądami.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego powiedz synom Izraela: Ja jestem JHWH. Uwolnię was od ciężarów nałożonych przez Egipcjan, wybawię was z ich niewoli, wykupię was uniesionym ramieniem, za sprawą wielkich sądów.