« 2Moj 6:6 2 Księga Mojżeszowa 6:7 2Moj 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA przymę was sobie za lud, a będę wasz Bog, a będziecie wiedzieć, iże jeśm Pan Bog wasz, ktoryżem wywiodł was z jęctwa ejipskiego
2.WUJEK.1923I wezmę was sobie za lud, i będę waszym Bogiem: i poznacie, żem ja jest Pan, Bóg wasz, którym was wywiódł z więzienia Egiptczyków,
3.GDAŃSKA.1881A wezmę was sobie za lud, i będę wam za Boga, i poznacie, żem Pan, Bóg wasz, który was wywodzę z ciężarów Egipskich.
4.GDAŃSKA.2017Wezmę was sobie za lud i będę wam Bogiem. Poznacie, że ja jestem PAN, wasz Bóg, który was wyprowadza spod ciężarów Egipcjan.
5.CYLKOWI przyjmę was Sobie za lud, i będę wam Bogiem, a poznacie, żem Ja Wiekuisty, Bóg wasz, który wyprowadza was z pod brzemienia Micraimu.
6.KRUSZYŃSKIWeznę was sobie za naród, i będę wam Bogiem, a poznacie, żem ja, Jahwe, Bóg wasz, który was uwolnił od ciężkich robót Egipcjan.
7.MIESESlecz wezmę Sobie was za lud i będę wam Bogiem, a wy poznacie, że Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym, Który wywiedzie was [sc. na wolność] z pod brzemienia Egipcjan.
8.TYSIĄCL.WYD5I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam Bogiem, i przekonacie się, że Ja, Pan, Bóg wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego.
9.BRYTYJKAI przyjmę was za swój lud, i będę wam Bogiem, i poznacie, żem Ja, Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan.
10.POZNAŃSKABo biorę was za swój lud i będę waszym Bogiem. Wy zaś poznacie, że to Ja, wasz Bóg, Jahwe, wywiodłem was spod brzemienia Egipcjan.
11.WARSZ.PRASKAWy będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. Nie wolno wam zapominać, że Ja jestem Jahwe, wasz Bóg, który was uwolni spod jarzma egipskiego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I przyjmę was Sobie za lud, i będę wam Bogiem, i poznacie, że Ja jestem wasz Bóg, WIEKUISTY, który was wyprowadza spod brzemienia Micraimu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITI przyjmę was sobie za lud, będę wam Bogiem i przekonacie się, że Ja, JHWH, jestem waszym Bogiem, który was wyprowadza spod ciężarów nałożonych przez Egipcjan.