« 2Moj 6:8 2 Księga Mojżeszowa 6:9 2Moj 6:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTegdy Mojżesz wyprawił wszytko synom izrahelskim, ktorzyż to nie uposłuchali jego przez nędzenie ducha a prze działo przetwarde.
2.WUJEK.1923Powiedział tedy Mojżesz wszystko synom Izraelowym: którzy nie usłuchali go, dla uciążenia ducha, i dla roboty bardzo ciężkiéj.
3.GDAŃSKA.1881I mówił tak Mojżesz do synów Izraelskich, ale nie usłuchali Mojżesza dla ściśnionego ducha, i dla niewoli ciężkiej.
4.GDAŃSKA.2017I Mojżesz mówił tak do synów Izraela, ale nie usłuchali go z powodu udręki ducha i ciężkiej niewoli.
5.CYLKOWI mówił tak Mojżesz do synów Israela: ale nie słuchali Mojżesza dla niemocy ducha i dla pracy ciężkiej.
6.KRUSZYŃSKITak też przemówił Mojżesz do synów Izraela, lecz nie słuchali Mojżesza dla swej niecierpliwości i ciężkiej niewoli.
7.MIESESMojżesz rzekł tak do Synów Izraela, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu przytłumienia ducha skutkiem ciężkiej służby.
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz oznajmił te słowa Izraelitom, ale nie chcieli ich słuchać z powodu udręki ducha i z powodu ciężkich robót.
9.BRYTYJKATak mówił Mojżesz do synów izraelskich, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu upadku ducha i ciężkiej pracy.
10.POZNAŃSKAMojżesz wyłożył więc to Izraelitom; ci jednak nie chcieli go słuchać, a to z powodu małoduszności i z powodu ciężkiej pracy.
11.WARSZ.PRASKAPowtórzył to Mojżesz Izraelitom. Ale oni go nie słuchali, gdyż byli bardzo udręczeni ciężką pracą.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Mojżesz tak samo mówił do synów Israela, ale Mojżesza nie słuchali z powodu udręczenia ducha oraz z powodu ciężkiej pracy.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTak też przemówił Mojżesz do synów Izraela, lecz oni nie słuchali Mojżesza z powodu zniechęcenia oraz ciężkiej pracy.