« Mat 25:18 Ewangelia Mateusza 25:19 Mat 25:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A po długiem czasie, przyszedł pan niewolników onych, i czyni znimi liczbę.
2.WUJEK.1923A po niemałym czasie wrócił się pan onych sług i uczynił liczbę z nimi.
3.RAKOW.NTA po czasie mnogim przychodzi pan sług onych, i znasza liczbę z nimi.
4.GDAŃSKA.1881A po długim czasie przyszedł pan onych sług, i rachował się z nimi.
5.GDAŃSKA.2017A po dłuższym czasie przybył pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA po nie małym czasie wrócił się Pan onych sług, i uczynił liczbę z niemi.
7.SZCZEPAŃSKIA po długim czasie wrócił pan owych sług, i zażądał od nich rachunku.
8.GRZYM1936A po długiej nieobecności powrócił pan z podróży i wezwał sługi swoje na rozrachunek.
9.DĄBR.WUL.1973A po długim czasie wrócił pan sług owych i począł rozliczać się z nimi.
10.DĄBR.GR.1961A po długim czasie wraca pan sług owych i zaczyna obliczać się z nimi.
11.TYSIĄCL.WYD5Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
12.BRYTYJKAA po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi.
13.POZNAŃSKAPo długim czasie pan powraca i rozlicza się ze sługami.
14.WARSZ.PRASKAPo dłuższym czasie wrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A po długim czasie nadchodzi pan owych sług i rozlicza z nimi rachunek.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPo dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń.
17.TOR.NOWE.PRZ.A po długim czasie przyszedł pan owych sług i rozlicza z nimi zapis rozrachunków.