« Mat 25:27 Ewangelia Mateusza 25:28 Mat 25:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Weźmicie przeto od niego talant, a dajcie mającemu dziesięć talantów.
2.WUJEK.1923A przetóż weźmijcie od niego talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
3.RAKOW.NTWeźmicie tedy od niego on talent, a dajcie onemu który ma dziesięć talentów.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż weźmijcie od niego ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA przetoż weźmijcie od niego talent, a dajcie temu który ma dziesięć talentów.
7.SZCZEPAŃSKIOdbierzcie więc od niego talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
8.GRZYM1936Odbierzcie mu talent, i dajcie temu, który ma dziesięć.
9.DĄBR.WUL.1973Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
10.DĄBR.GR.1961Weźcie przeto od niego talent jego i dajcie temu, który ma ich dziesięć.
11.TYSIĄCL.WYD5Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
12.BRYTYJKAWeźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
13.POZNAŃSKAZabierzcie mu więc talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
14.WARSZ.PRASKADlatego odbierzcie mu ten talent i oddajcie temu, który ma dziesięć talentów!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego weźcie od niego ten talent oraz dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
17.TOR.NOWE.PRZ.Dlatego zabierzcie od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.