« Mat 25:35 Ewangelia Mateusza 25:36 Mat 25:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nagim, a przyodziewaliście mię. Niemocnym, a nawiedzaliście mię. W ciemnicy bywałem, a przychadzaliście ku mnie.
2.WUJEK.1923Nagim, a przyodzialiście mię, chorym, a nawiedziliście mię, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
3.RAKOW.NTNagim był, a przyodzialiście mię; chorowałem, a doglądaliście mię; w ciemnicy byłem, a przyszliście do mnie.
4.GDAŃSKA.1881Byłem nagim, a przyodzialiście mię; byłem chorym, a nawiedziliście mię; byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.
5.GDAŃSKA.2017Byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATByłem nagim, a przyodzialiście mię: chorowałem, a nawiedziliście mię, byłem w więzieniu, a przyszliście do mię.
7.SZCZEPAŃSKInagim, a odzialiście Mnie; chorym, a odwiedziliście Mnie; byłem więźniem, a przyszliście do Mnie.
8.GRZYM1936byłem nagi a przyodzialiście mnie; byłem chory, a odwiedziliście mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
9.DĄBR.WUL.1973nagim, a przyodzialiście mię, chorym, a nawiedziliście mię, więźniem, a przyszliście do mnie.
10.DĄBR.GR.1961nagim, a przyodzialiście mnie, chorym, a nawiedziliście mię, więźniem, a przyszliście do mnie.
11.TYSIĄCL.WYD5byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.
12.BRYTYJKAByłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie.
13.POZNAŃSKAByłem nagi, a przyodzialiście Mnie, byłem chory, a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.
14.WARSZ.PRASKAByłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a nawiedziliście Mnie; byłem więźniem, a przyszliście do Mnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.byłem nagi, a przyodzialiście mnie; zachorowałem, a odwiedziliście mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITbyłem nagi, a ubraliście Mnie, byłem chory, a doglądaliście Mnie, byłem w więzieniu, a odwiedziliście Mnie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Byłem nagim, a przyodzialiście mnie; byłem chorym, a odwiedziliście mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.