« Mat 25:42 Ewangelia Mateusza 25:43 Mat 25:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gościem bywałem, a nie przyjmowaliście mię. Nagim, a nie przyobłoczyliście mię. Niemocny i w ciemnicy, a nie nawiedzaliście mię.
2.WUJEK.1923Byłem gościem, a nie przyjęliście mię, nagim, a nie przyodzialiście mię, niemocnym i w ciemnicy, a nie nawiedziliście mię.
3.RAKOW.NTGościemem był, a nie przygarnęliście mię; nagim, a nie przyodzialiście mię; chorym, i w ciemnicy, a nie doglądaliście mię.
4.GDAŃSKA.1881Byłem gościem, a nie przyjęliście mię; nagim, a nie przyodzialiście mię; chorym i w więzieniu, a nie nawiedziliście mię.
5.GDAŃSKA.2017Byłem obcym, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie ubraliście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA byłem gościem, a nie przyjęliście mię: nagim, a nie przyodzialiście mię; niemocnym i w ciemnicy, a nie nawidziliście mię.
7.SZCZEPAŃSKIbyłem gościem, a nie przyjęliście Mnie; nagim, a nie odzialiście Mnie; chorym i więźniem, a nie odwiedziliście Mnie.
8.GRZYM1936byłem w podróży, a nie przyjęliście mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie przyszliście do mnie.
9.DĄBR.WUL.1973byłem gościem, a nie przyjęliście mnie; nagim, a nie przyodzialiście mnie; chorym i więźniem, a nie nawiedziliście mnie.
10.DĄBR.GR.1961byłem gościem, a nie przyjęliście mnie; nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i więźniem, a nie nawiedziliście mnie.
11.TYSIĄCL.WYD5byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.
12.BRYTYJKAByłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie.
13.POZNAŃSKAByłem przychodniem, a nie przyjęliście Mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.
14.WARSZ.PRASKAByłem bez domu, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i uwięziony, a nie przyszliście do Mnie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.byłem odmiennym, a nie ugościliście mnie; nagi, a nie przyodzialiście mnie; chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITByłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście Mnie, nagim, a nie ubraliście Mnie, chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie; byłem nagim, a nie przyodzialiście mnie; byłem chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.