« Mat 25:45 Ewangelia Mateusza 25:46 Mat 26:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pójdą ci do męki wiecznej, a sprawiedliwi do żywota wiecznego.
2.WUJEK.1923I pójdą ci na mękę wieczną: a sprawiedliwi do żywota wiecznego.
3.RAKOW.NTI odejdą ci na karanie wieczne; a sprawiedliwi do żywota wiecznego.
4.GDAŃSKA.1881I pójdą ci na męki wieczne; ale sprawiedliwi do żywota wiecznego.
5.GDAŃSKA.2017I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI pójdą ci na mękę wieczną: a sprawiedliwi do żywota wiecznego.
7.SZCZEPAŃSKII pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do żywota wiecznego.
8.GRZYM1936I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do żywota wiecznego.
9.DĄBR.WUL.1973I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi do żywota wiecznego.
10.DĄBR.GR.1961I pójdą ci, aby cierpieć karę wieczną a sprawiedliwi do żywota wiecznego.
11.TYSIĄCL.WYD5I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
12.BRYTYJKAI odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.
13.POZNAŃSKAI pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi wejdą do życia wiecznego.
14.WARSZ.PRASKAI pójdą stamtąd: ci na wieczne potępienie, a sprawiedliwi do życia wiecznego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc ci pójdą na wieczne odcięcie; a sprawiedliwi do życia wiecznego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI odejdą ci ludzie, by ponieść wieczną karę, sprawiedliwi zaś wkroczą w życie wieczne.
17.TOR.NOWE.PRZ.I pójdą ci na karę wieczną; natomiast sprawiedliwi do życia wiecznego.