« Rzym 7:12 List do Rzymian 7:13 Rzym 7:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wiec dobre było mi śmiercią? Niech (to) nie będzie, i owszem grzech aby się objawił grzechem, przez dobre sprawił mi śmierć, aby został nad miarę grzesznym grzechem przez zapowiedź.
2.WUJEK.1923Co tedy dobre jest, stało mi się śmiercią? Boże, uchowaj! Ale grzech, aby się grzechem pokazał, sprawił mi śmierć przez dobre, aby się stał nader grzeszącym grzechem przez przykazanie.
3.RAKOW.NTTo tedy dobre, izaż mi się sstało śmiercią? Niech to nie będzie! owszem grzech, aby się pokazał grzechem, przez ono dobre sprawił mi śmierć, żeby się sstał nader obficie grzesznym on grzech przez ono przykazanie.
4.GDAŃSKA.1881To tedy dobre stałoż mi się śmiercią? Nie daj tego Boże! I owszem grzech, aby się pokazał być grzechem, sprawił mi śmierć przez dobre, żeby się stał nader grzeszącym on grzech przez ono przykazanie.
5.GDAŃSKA.2017Czy więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Nie daj Boże! Przeciwnie, grzech, aby okazał się grzechem, sprowadził na mnie śmierć przez to, co dobre, żeby grzech stał się niezmiernie grzesznym przez przykazanie.
6.JACZEWSKICo przeto z natury swej jest dobrem, to dla mnie miałoby być złem? Bynajmniej: Lecz wrodzona mi namiętność, aby mnie skłonić do grzechu, użyła do tego prawa, a tym sposobem bardziej się grzeszną pokazała.
7.SYMONWięc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną, śmierci? Bynajmniej: ale grzech przez to, co dobre, sprawił mi śmierć, aby się okazał grzechem: aby przez przykazanie przebrał wszelką, miarę w grzeszeniu.
8.MARIAWICICo tedy dobre, izali stało się dla mnie śmiercią? Uchowaj Boże. Ale grzech, żeby się okazał grzechem, przez dobrą rzecz sprawił mi śmierć, aby grzech przez przykazanie stał się nader wielkim grzechem.
9.DĄBR.WUL.1973Więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Bynajmniej. Lecz grzech, żeby okazać się grzechem, przez dobro sprawił mi śmierć, aby przez przykazanie grzech stał się nad miarę wielkim grzechem.
10.DĄBR.GR.1961Więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Bynajmniej. Lecz grzech, żeby okazać się grzechem, przez dobro sprawił mi śmierć, aby przez przykazanie grzech stał się nad miarę wielkim grzechem.
11.TYSIĄCL.WYD5A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci? Żadną miarą! Ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił ogromną swą grzeszność.
12.BRYTYJKACzy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy! To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności.
13.POZNAŃSKACzyż więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Na pewno nie! To grzech, by się ujawnić jako grzech, z pomocą dobra zadał mi śmierć, a z pomocą przykazania jeszcze pełniej ujawnił swą grzeszność!
14.WARSZ.PRASKACzyż więc to, co jest dobre, dla mnie stało się przyczyną śmierci? Ależ nie! Tylko że grzech, żeby się okazał jako grzech, przez dobro zgotował mi śmierć i tak przez związek z przykazaniem grzech ujawnił całą swoją wielką grzeszność.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem to dobre stało się dla mnie śmiercią? Nie może być. Ale grzech, aby mógł się okazać grzechem, poprzez dobre sprawił mi śmierć; by grzech, w czasie swojej wyższości, przez przykazanie mógł okazać się grzeszny.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy zatem to, co dobre, doprowadziło mnie do śmierci? Nie! To właśnie grzech, aby okazać się tym, czym jest, posłużył się rzeczą dobrą i spowodował moją śmierć - przykazanie odsłoniło całą brutalność grzechu.
17.TOR.PRZ.2023Czy więc to, co dobre, stało mi się śmiercią? Z pewnością nie! Lecz grzech, aby okazać się grzechem, sprawił moją śmierć przez to, co dobre, aby grzech przez przykazanie okazał się niezmiernie grzeszny.