« Rzym 14:16 List do Rzymian 14:17 Rzym 14:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie jest królestwo Boże jedzenie i picie, ale sprawiedliwość, i pokój, i radość w duchu świętem.
2.WUJEK.1923Albowiem królestwo Boże nie jest pokarm i picie, ale sprawiedliwość i pokój i wesele w Duchu Świętym.
3.RAKOW.NTAbowiem nie jest ono królestwo Boże pokarm, ani picie, ale sprawiedliwość, i pokój, i wesele w duchu świętym.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem królestwo Boże nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym:
5.GDAŃSKA.2017Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.
6.JACZEWSKIŻycie chrześciańskie nie zależy ani na napoju, ani na pokarmie; - ale na sprawiedliwości, na pokoju i na radości w Duchu świętym.
7.SYMONBo królestwo Boże nie jest pokarm i napój, ale sprawiedliwość, i pokój, i wesele w Duchu świętym.
8.MARIAWICIAlbowiem Królestwem Bożem nie jest pokarm i picie, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.
9.DĄBR.WUL.1973Królestwo Boże bowiem nie jest ani pokarmem, ani napojem, ale sprawiedliwością i pokojem, i weselem w Duchu Świętym.
10.DĄBR.GR.1961Królestwo Boże bowiem nie jest ani pokarmem, ani napojem, ale sprawiedliwością i pokojem, i weselem w Duchu Świętym.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo królestwo Boże - to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.
12.BRYTYJKAAlbowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym.
13.POZNAŃSKAKrólestwo Boże bowiem nie jest pokarmem i napojem, lecz sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym.
14.WARSZ.PRASKAKrólestwo Boże – to nie sprawa jedzenia i picia; jego istota – to sprawiedliwość, pokój i radość, którą daje Duch Święty.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Królestwo Boga nie jest pokarmem i napojem, ale sprawiedliwością, pokojem oraz radością w Duchu Świętym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.
17.TOR.PRZ.2023Bowiem Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, ale sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.