« Psal 18:2 Księga Psalmów 18:3 Psal 18:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(17:4) Chwaląc wzowę Gospodna a od nieprzyjacielow mojich zbawion będę.
2.PS.PUŁAWSKI(17:4) Chwaląc wzywać będę Gospodna i od nieprzyjacielow mych zbawion będę.
3.WUJEK.1923(18:4) Chwaląc będę wzywał Pana: i będę wybawion od nieprzyjaciół moich.
4.GDAŃSKA.1881(18:4) Wzywałem Pana chwalebnego, a od nieprzyjaciół moich byłem wybawiony.
5.GDAŃSKA.2017Wezwę PANA, który jest godny chwały, a będę wybawiony od moich wrogów.
6.PS.BYCZ.1854(18:4) Chwały-godnego, będę-wzywał Pana; a,-od nieprzyjaciół-mych, będę-obronion.
7.GÖTZE.1937(18:4) Będę wzywał Pana, godnego chwały: i zostanę wybawiony od wrogów moich.
8.CYLKOW(18:4) Wielbionego wzywam, Wiekuistego, i od wrogów moich wybawion jestem.
9.KRUSZYŃSKI(18:4) Wychwalając, będę wzywał Boga, a od mych nieprzyjaciół będę wybawiony.
10.ASZKENAZY (18:4) Głoszę chwałę Jehowy a od wrogów mych będę wybawiony.
11.SZERUDA(18:4) Wzywałem Pana, Wielbionego, i byłem wybawiony od nieprzyjaciół moich.
12.TYSIĄCL.WYD1(17:4) Pana godnego chwały będę wzywał, a od nieprzyjaciół moich będę wolny.
13.TYSIĄCL.WYD5(18:4) Wzywam Pana, godnego chwały, i będę wolny od moich nieprzyjaciół.
14.BRYTYJKA(18:4) Wołam: Niech będzie Pan pochwalony! I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich.
15.POZNAŃSKA(18:4) Wołam do Jahwe godnego wszelkiej chwały, a będę wybawiony od mych nieprzyjaciół.
16.WARSZ.PRASKA(18:4) Wołam do Ciebie: Bądź pochwalony, o Panie! bo jestem wolny od moich wrogów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(18:4) Wzywam Wielbionego, WIEKUISTEGO, więc jestem wybawiony od mych wrogów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(18:4) Wołam do PANA - On jest godzien chwały - I przezwyciężam wszystkich moich wrogów!