« 3Moj 12:3 3 Księga Mojżeszowa 12:4 3Moj 12:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A ona trzydzieści i trzy dni mieszkać będzie we krwi oczyszczenia swego. Żadnéj rzeczy świętéj nie dotknie się i nie windzie do świątnice, aż się wypełnią dni oczyszczenia jej.
2.GDAŃSKA.1881Ale ona przez trzydzieści dni i trzy dni zostanie we krwi oczyszczenia; żadnej rzeczy świętej nie dotknie się, i ku świątnicy nie pójdzie, aż się wypełnią dni oczyszczenia jej.
3.GDAŃSKA.2017Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni we krwi swego oczyszczenia; nie dotknie żadnej świętej rzeczy ani nie wejdzie do świątyni, aż wypełnią się dni jej oczyszczenia.
4.CYLKOWTrzydzieści zaś i trzy dni zostawać winna dla krwi oczyszczenia; żadnej świętości się nie dotknie, a do świątyni nie wejdzie, póki nie spełnią się dni jej oczyszczenia.
5.KRUSZYŃSKIlecz ona pozostanie jeszcze przez trzydzieści trzy dni we krwi swego oczyszczenia; nie dotknie się żadnej rzeczy świętej, nie pójdzie do świątyni, aż się wypełnią dni jej oczyszczenia.
6.MIESESA dni trzydzieści trzy niech przeczeka we krwi oczyszczenia: żadnej świętości niech nie tyka się i do Świątyni niechaj nie wchodzi, aż do upływu dni jej oczyszczenia.
7.TYSIĄCL.WYD5Potem ona pozostanie w domu przez trzydzieści trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie będzie dotykać niczego świętego i nie będzie wchodzić do świątyni, dopóki nie skończą się dni jej oczyszczenia.
8.BRYTYJKAPotem pozostanie ona w domu przez trzydzieści trzy dni z powodu krwi oczyszczenia. Nie będzie dotykać żadnej świętej rzeczy i nie będzie wchodzić do świątyni, aż skończą się dni jej oczyszczenia.
9.POZNAŃSKAPotem pozostanie ona w domu przez trzydzieści trzy dni, by krew [jej] została oczyszczona; nie będzie dotykała niczego świętego ani nie będzie uczęszczała do miejsca Świętego, aż nie upłyną dni jej oczyszczenia.
10.WARSZ.PRASKANatomiast niewiasta jeszcze przez trzydzieści trzy dni powinna pozostać [w domu] dla oczyszczenia krwi: nie wolno jej w tym czasie dotykać żadnej rzeczy świętej ani chodzić do świątyni, aż do zakończenia czasu jej oczyszczenia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ona winna pozostawać w oddaleniu jeszcze trzydzieści trzy dni w celu oczyszczenia krwi; nie dotknie się żadnej świętości oraz nie wejdzie do świętego miejsca, dopóki nie wypełnią się dni jej oczyszczenia.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem przez trzydzieści trzy dni przechodzić będzie okres oczyszczenia z powodu upływu krwi. Nie będzie wówczas dotykać niczego, co poświęcone, i nie będzie przychodzić do świątyni, póki nie minie okres jej oczyszczenia.