« Jer 11:9 Księga Jeremiasza 11:10 Jer 11:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wrócili się do nieprawości ojców swych pierwszych, którzy nie chcieli słuchać słów moich: a tak i ci poszli za bogi cudzymi, aby im służyli, zgwałcili dom Izraelski i dom Judzki, przymierze moje, którem z ojcy ich postanowił.
2.GDAŃSKA.1881Obrócili się do nieprawości ojców swoich pierwszych, którzy nie chcieli słuchać słów moich; także i ci chodzą za bogami cudzymi, służąc im; zgwałcili dom Izraelski i dom Judzki przymierze moje, którem był postanowił z ojcami ich.
3.GDAŃSKA.2017Wrócili do nieprawości swoich przodków, którzy nie chcieli słuchać moich słów; poszli i oni za innymi bogami, aby im służyć. Dom Izraela i dom Judy złamały moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami.
4.CYLKOWPowrócili do win ojców swoich pierwotnych, którzy wzbraniali się słuchać słów Moich, i postępują za bóztwami cudzemi, by służyć im; zerwali dom Israela i dom Judy przymierze Moje, którem zawarł z ojcami ich.
5.KRUSZYŃSKIPowrócili do nieprawości pierwszych swoich ojców, którzy odmówili słuchania słów moich, ale poszli za innymi bogami, aby im służyć. Dom Izraela i dom Judy zerwał moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami.
6.TYSIĄCL.WYD1Powrócili do grzechów swoich praojców, którzy się wzbraniali słuchać słów moich, bo poszli za bogami cudzymi, ażeby im służyć. Złamał dom Izraela i dom Judy moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami».
7.TYSIĄCL.WYD5Powrócili do grzechów swoich dawnych przodków, którzy wzbraniali się słuchać moich słów. Poszli i oni za cudzymi bogami, by im służyć; dom Izraela i dom Judy złamały przymierze, które zawarłem z ich przodkami.
8.BRYTYJKAże zawrócili do win swoich praojców, którzy nie chcieli słuchać moich słów, lecz poszli za cudzymi bogami, aby im służyć; i zerwał dom izraelski i dom judzki moje przymierze, które zawarłem z ich ojcami.
9.POZNAŃSKAPowracają do starych przewin swych praojców, którzy odmówili posłuchu słowom moim; i oni poszli za cudzymi bożkami, by im służyć. Dom Izraela i Dom Judy złamały moje Przymierze, które zawarłem z ich praojcami.
10.WARSZ.PRASKAWrócili do nieprawości swoich ojców, którzy nie chcieli słuchać słów moich. Oni też poszli za obcymi bożkami po to, aby im służyć. Juda oraz Izrael złamały moje Przymierze, które zawarłem z ich ojcami.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powrócili do pierwotnych win swoich ojców, którzy wzbraniali się słuchać Moich słów, idąc za cudzymi bóstwami, by im służyć; dom Israela i dom Judy zerwał Moje Przymierze, które zawarłem z ich ojcami.
12.EIB.BIBLIA.2016Otóż postanowili zawrócić do win swoich praojców, którzy nie chcieli słuchać moich słów, lecz wybrali służbę obcym bogom i w ten sposób zarówno Izrael, jak i Juda zerwali przymierze, które zawarłem z ich ojcami.