« Jer 11:10 Księga Jeremiasza 11:11 Jer 11:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż to mówi Pan: Oto Ja przywiodę na nie złe, z których wyniść nie będą mogli, i będą, wołać do mnie, a nie wysłucham ich.
2.GDAŃSKA.1881Dlatego tak mówi Pan: Oto Ja przywiodę na nich złe, z którego nie będą mogli wyjść; choćby wołali do mnie, nie wysłucham ich.
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi PAN: Oto sprowadzę na nich nieszczęście, z którego nie będą mogli się wydostać; a choćby wołali do mnie, nie wysłucham ich.
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Wiekuisty: Oto nawiodę na nich niedolę, z której nie potrafią wyjść, a będą wołali do Mnie, ale nie wysłucham ich.
5.KRUSZYŃSKIDlatego tak mówił Bóg: Oto sprowadzę na nich nieszczęście, z którego nie będą mogli wyjść; i będą do mnie wołali, ale ich nie wysłucham.
6.TYSIĄCL.WYD1Dlatego tak mówi Jahwe: «Oto przywiodę na nich nieszczęście, przed którym ujść nie będą mogli; a gdy do mnie wołać będą, nie wysłucham ich.
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego tak mówi Pan: Oto sprowadzę na nich nieszczęście, którego nie będą mogli uniknąć; będą do Mnie wołali, ale ich nie wysłucham.
8.BRYTYJKADlatego tak mówi Pan: Oto sprowadzę na nich nieszczęście, z którego nie będą mogli się wydostać, a gdy będą wołać do mnie, nie wysłucham ich.
9.POZNAŃSKADlatego tak mówi Jahwe: - Oto Ja sprowadzę na nich niedolę, z której nie będą w stanie się wydobyć, i będą wołać do mnie, lecz ich nie wysłucham.
10.WARSZ.PRASKADlatego, tak oto mówi Jahwe: Sprowadzę na nich nieszczęście, od którego nie będą mogli się uwolnić. A kiedy zaczną się zwracać do Mnie o pomoc, nie będę ich słuchał.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak mówi WIEKUISTY: Oto sprowadzę na nich niedolę, z której nie potrafią wyjść; będą do Mnie wołali, ale ich nie wysłucham.
12.EIB.BIBLIA.2016Dlatego tak mówi PAN: Oto Ja sprowadzę na nich nieszczęście. Nie zdołają się z niego wyplątać. Będą wołać do Mnie, lecz ich nie wysłucham.