« Jer 11:11 Księga Jeremiasza 11:12 Jer 11:13 » 

1.WUJEK.1923I pójdą miasta Judzkie i obywatele Jeruzalem, i będą wołać do bogów, którym ofiary czynią: a nie wybawią ich czasu ich utrapienia.
2.GDAŃSKA.1881I pójdą miasta Judzkie i obywatele Jeruzalemscy, a będą wołali do bogów, którym kadzą; ale ich żadnym sposobem nie wybawią czasu utrapienia ich.
3.GDAŃSKA.2017I pójdą miasta Judy i mieszkańcy Jerozolimy i będą wołać do bogów, którym palą kadzidło, lecz oni wcale ich nie wybawią w czasie ich utrapienia.
4.CYLKOWA niechaj pójdą miasta Judy i mieszkańcy Jerozolimy i wołają do bóztw, którym kadzą - ale nie pomogą one im czasu niedoli ich.
5.KRUSZYŃSKIi pójdą miasta judzkie i mieszkańcy Jeruzalem, i wzywać będą bogów, którym ofiarują kadzenie, lecz nie będą mogli ich wybawić w dniu ich utrapienia.
6.TYSIĄCL.WYD5Mogą pójść miasta judzkie i mieszkańcy Jerozolimy, by wzywać bogów, którym palili kadzidło; wcale ich jednak nie wysłuchają w czasie ich nieszczęścia.
7.BRYTYJKAPotem pójdą miasta judzkie i mieszkańcy Jeruzalemu i będą wołali do bogów, którym spalali kadzidła, lecz oni ich nie ocalą w czasie ich nieszczęścia.
8.POZNAŃSKAA niech sobie idą miasta Judy i mieszkańcy Jeruzalem i niech wołają do swoich bożyszcz, którym składali ofiary kadzielne, lecz wcale nie pomogą im w czas ich niedoli.
9.WARSZ.PRASKANiech sobie wtedy pójdą mieszkańcy miast judzkich i Jerozolimy i niech wzywają na pomoc obcych bogów, na cześć których palą kadzidła. Ci bogowie nie pośpieszą im z żadną pomocą za dni ich nieszczęść!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech miasta Judy oraz mieszkańcy Jeruszalaim pójdą oraz wołają do bóstw, którym kadzą – lecz im nie pomogą w czasie ich niedoli.