« Jer 11:11 Księga Jeremiasza 11:12 Jer 11:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I pójdą miasta Judzkie i obywatele Jeruzalem, i będą wołać do bogów, którym ofiary czynią: a nie wybawią ich czasu ich utrapienia.
2.GDAŃSKA.1881I pójdą miasta Judzkie i obywatele Jeruzalemscy, a będą wołali do bogów, którym kadzą; ale ich żadnym sposobem nie wybawią czasu utrapienia ich.
3.GDAŃSKA.2017I pójdą miasta Judy i mieszkańcy Jerozolimy i będą wołać do bogów, którym palą kadzidło, lecz oni wcale ich nie wybawią w czasie ich utrapienia.
4.CYLKOWA niechaj pójdą miasta Judy i mieszkańcy Jerozolimy i wołają do bóztw, którym kadzą - ale nie pomogą one im czasu niedoli ich.
5.KRUSZYŃSKIi pójdą miasta judzkie i mieszkańcy Jeruzalem, i wzywać będą bogów, którym ofiarują kadzenie, lecz nie będą mogli ich wybawić w dniu ich utrapienia.
6.TYSIĄCL.WYD1Miasta Judy i mieszkańcy Jeruzalem mogą iść wtedy i wołać do bogów, którym składali ofiary; ale wcale im nie pomogą czasu ich nieszczęścia.
7.TYSIĄCL.WYD5Mogą pójść miasta judzkie i mieszkańcy Jerozolimy, by wzywać bogów, którym palili kadzidło; wcale ich jednak nie wysłuchają w czasie ich nieszczęścia.
8.BRYTYJKAPotem pójdą miasta judzkie i mieszkańcy Jeruzalemu i będą wołali do bogów, którym spalali kadzidła, lecz oni ich nie ocalą w czasie ich nieszczęścia.
9.POZNAŃSKAA niech sobie idą miasta Judy i mieszkańcy Jeruzalem i niech wołają do swoich bożyszcz, którym składali ofiary kadzielne, lecz wcale nie pomogą im w czas ich niedoli.
10.WARSZ.PRASKANiech sobie wtedy pójdą mieszkańcy miast judzkich i Jerozolimy i niech wzywają na pomoc obcych bogów, na cześć których palą kadzidła. Ci bogowie nie pośpieszą im z żadną pomocą za dni ich nieszczęść!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech miasta Judy oraz mieszkańcy Jeruszalaim pójdą oraz wołają do bóstw, którym kadzą – lecz im nie pomogą w czasie ich niedoli.
12.EIB.BIBLIA.2016Udadzą się też mieszkańcy miast Judy i Jerozolimy do bogów, którym spalali kadzidło. Będą do nich wołać, lecz oni ich nie ocalą w czasie nieszczęścia.