« Jer 11:14 Księga Jeremiasza 11:15 Jer 11:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Cóż to jest, że miły mój w domu moim czynił wiele złości? izali mięso święte odejmie od ciebie złości twoje, z którycheś się chlubiła?
2.GDAŃSKA.1881Cóż miłemu memu do domu mego? ponieważ bez wstydu pacha złości z wieloma, a ofiary święte odeszły od ciebie; i że się w złości swojej radujesz.
3.GDAŃSKA.2017Cóż chce moja umiłowana w moim domu, skoro bez wstydu dopuściła się sprośności z wieloma, a ofiary święte odeszły od ciebie? Radujesz się, gdy czynisz zło.
4.CYLKOWCóż ulubionej Mojej w domu Moim, gdy wszak spełniła niecność z wieloma! Czyżby miały mięsiwa poświęcone usunąć ją od ciebie? Zaprawdę, mogłabyś się wtedy cieszyć z niegodziwości swojej!
5.KRUSZYŃSKICóż to uczyniła moja umiłowana w moim domu? Podejścia? Czyż mnogie poświęcone mięsa odwrócą od ciebie twoje nieszczęścia, abyś mogła się oddawać radości?
6.TYSIĄCL.WYD1Czego w mym domu chce miła moja, gdy się oddaje knowaniom? Czy śluby i poświęcone mięso oddalą od ciebie twą klęskę, byś wtedy się znów weseliła?
7.TYSIĄCL.WYD5Czego chce oblubienica moja w mym domu? Wypełniłaś swój plan przewrotny. Czy modlitwy i mięso ofiarne mogą odwrócić od ciebie twoje nieszczęście, tak że się kiedyś uradujesz?
8.BRYTYJKACzegóż chce mój ulubieniec w moim domu, skoro popełnił niecne czyny? Czy śluby i poświęcone mięso mogą odwrócić od ciebie nieszczęście, abyś mógł się wtedy radować?
9.POZNAŃSKACóż chce ulubiona w mym Domu, skoro spełnia swój zamysł przewrotny? Czy ślubowania i poświęcone mięso [ofiar] odsuną od ciebie niedolę, byś znów szalała z radości?
10.WARSZ.PRASKACzegóż więc szuka ma oblubienica w moim Domu? Czyni przecież ciągle to tylko, co jest przewrotne. Czy myślisz, że śluby przez ciebie składane oraz mięso ofiarne mogą cię uwolnić od twego zła, tak byś mogła znów się kiedyś radować?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlaczego Moja ulubiona jest w Moim domu, bo przecież z wieloma spełniła obrzydliwość! Czyżby poświęcone mięsiwa miały ją usunąć od ciebie? Naprawdę, wtedy byś się mogła cieszyć ze swej niegodziwości!
12.EIB.BIBLIA.2016Czego szuka moja ukochana w moim domu, skoro trwa przy swej niegodziwości? Wielu też próbowało poświęconym mięsem usunąć ciążące na tobie zło! Czy to ma wystarczyć?!