« Jer 11:15 Księga Jeremiasza 11:16 Jer 11:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oliwą obfitą, piękną, rodzajną, śliczną nazwał Pan imię twoje: na głos mówienia wielki się ogień na niéj zapalił, i pogorzały chróściny jéj.
2.GDAŃSKA.1881Oliwą zieloną, piękną, dla owocu ślicznego nazwał był Pan imię twoje; ale z szumem burzy wielkiej zapali ją ogniem z góry, gdy połamie gałęzie jej.
3.GDAŃSKA.2017PAN nazwał cię zielonym drzewem oliwnym, pięknym, dającym piękny owoc, ale wśród huku wielkiej burzy rozpalił nad nim ogień, połamane są jego gałęzie.
4.CYLKOWOliwką rozłożystą, piękną owocem i wejrzeniem nazwał Wiekuisty imię twoje; przy odgłosie burzy wielkiej roznieci ogień wokoło niej, i połamią się jej gałęzie.
5.KRUSZYŃSKIOliwnica zielona zdobna w piękne owoce - oto imię, które ci nadał Bóg. Na głos szumu wielkiego ogarnął cię płomień i konary jej zostały połamane.
6.TYSIĄCL.WYD1Drzewem oliwnym zielonym, zdobnym wspaniałym owocem nazwał cię Jahwe. Z głośnym, gwałtownym poszumem żar nieci w jego listowiu, łamią się jego gałęzie.
7.TYSIĄCL.WYD5Zielonym drzewem oliwnym, zdobnym w piękne owoce, nazwał cię Pan. Na głos wielkiego szumu rozpalił się nad nim płomień i spłonęły jego gałęzie.
8.BRYTYJKAZielonym drzewem oliwnym zdobnym w piękne owoce nazwał ciebie Pan. Lecz wśród huku wielkiej burzy ogień spali jego liście i połamią się jego konary.
9.POZNAŃSKAOliwką zieloną zdobną w owoc przepyszny nazwał Jahwe twe imię. [Ale] wśród gromów burzy gwałtownej wznieci ogień w jej liściach, i spłoną jej gałęzie.
10.WARSZ.PRASKAPan nazwał cię kiedyś zielonym drzewem oliwnym, przyozdobionym dorodnymi owocami. Ale na głos wojennego zawołania rzucił nań ogień tak, że spłonęły wszystkie jego gałęzie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozłożystą oliwką, piękną z owocu i na spojrzenie, nazwał WIEKUISTY twe imię; a przy odgłosie wielkiej burzy roznieci wokół niej wielki ogień, więc połamią się jej gałęzie.
12.EIB.BIBLIA.2016Zieloną oliwką zdobną w dorodne owoce nazwał ciebie PAN. Lecz w szumie wielkiej pożogi ogień spali jej liście i odłamią jej konary.