« Jer 11:16 Księga Jeremiasza 11:17 Jer 11:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I Pan zastępów, który cię szczepił, mówił na cię złe dla złości domu Izraelskiego i domu Judzkiego, które czynili sobie, aby mię draźnili, ofiarując Baalom.
2.GDAŃSKA.1881Bo Pan zastępów, który cię był wszczepił, wyrzekł złe przeciwko tobie dla złości domu Izraelskiego i domu Judzkiego, które czynili między sobą, aby mię draźnili, kadząc Baalowi.
3.GDAŃSKA.2017PAN zastępów bowiem, który cię zasadził, zapowiedział przeciwko tobie to nieszczęście z powodu niegodziwości domu Izraela i domu Judy, którą popełniły na własną szkodę, aby mnie pobudzać do gniewu, paląc kadzidło Baalowi.
4.CYLKOWBo Wiekuisty zastępów, który cię zasadził, wyrzekł nieszczęście nad tobą, dla niegodziwości domu Israela i domu Judy, którą spełnili, by jątrzyć Mnie kadząc Baalowi.
5.KRUSZYŃSKIBóg zastępów zasadził cię, postanowił przeciwko tobie nieszczęście z powodu zbrodni domu Izraelowego i domu Judy, którzy tak postępowali, aby mnie do gniewu pobudzać przez składanie kadzidła Baalowi.
6.TYSIĄCL.WYD1Jahwe Zastępów, który cię zasadził, zagroził ci nieszczęściem z powodu domu Izraela i domu Judy, które uczyniły sobie bogów, ażeby mnie drażnić, ofiarując Baalowi.
7.TYSIĄCL.WYD5Pan Zastępów, który cię zasadził, zawyrokował o twoim nieszczęściu na skutek przestępstwa domu Izraela i domu Judy; popełnili je na własną szkodę, drażniąc Mnie ofiarowaniem kadzidła Baalowi.
8.BRYTYJKAGdyż Pan Zastępów, który cię zasadził, postanowił zesłać na ciebie nieszczęście z powodu złości domu izraelskiego i domu judzkiego, których się dopuścili, drażniąc mnie przez spalanie kadzidła dla Baala.
9.POZNAŃSKA(I Jahwe Zastępów, który cię zaszczepił, zapowiedział ci klęskę z powodu niegodziwości Domu Izraela i Domu Judy, których się dopuściły, aby mnie przykrość sprawiać, składając ofiary kadzielne Baalowi).
10.WARSZ.PRASKAI tak Pan Zastępów, który cię kiedyś zasadził, swym wyrokiem sprowadził na ciebie nieszczęście z powodu zbrodni, których dopuścili się synowie Domu Izraela i Judy; do gniewu Mnie pobudzili, paląc kadzidła na cześć Baala.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo WIEKUISTY Zastępów, który ciebie zasadził, zapowiedział dla ciebie nieszczęście z powodu niegodziwości domu Israela i domu Judy, którą spełnili by Mnie jątrzyć, kadząc Baalowi.
12.EIB.BIBLIA.2016PAN Zastępów, który cię zasadził, zapowiada ci nieszczęście z powodu niegodziwości Izraela i Judy, której się dopuszczali, aby drażnić Mnie przez spalanie kadzidła Baalowi.