« Jer 11:17 Księga Jeremiasza 11:18 Jer 11:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale ty, Panie! ukazałeś mi, i poznałem: tedy pokazałeś mi sprawy ich.
2.GDAŃSKA.1881Pan zaiste oznajmił mi, i dowiedziałem się; tedyś mi ukazał przedsięwzięcia ich,
3.GDAŃSKA.2017A PAN oznajmił mi to i zrozumiałem; wtedy ukazałeś mi ich uczynki.
4.CYLKOWAle Wiekuisty oznajmił mi i dowiedziałem się; wtedy ukazałeś mi przedsięwzięcia ich!
5.KRUSZYŃSKIBóg mnie pouczył i dowiedziałem się... więc wy żeście okazali mi swoje czyny!
6.TYSIĄCL.WYD1Jahwe mi objawił i tak się o tym dowiedziałem. Wtedy pokazałeś mi ich knowania.
7.TYSIĄCL.WYD5Pan mnie pouczył i zrozumiałem; wtedy przejrzałem ich postępki.
8.BRYTYJKAPan objawił mi to i dowiedziałem się; wtedy ukazałeś mi ich uczynki.
9.POZNAŃSKA[a] Jahwe mi objawił: [(12,6)] Tak, nawet twoi bracia i dom twego ojca, nawet oni cię zdradzają, nawet oni wykrzykują za twymi plecami na całe [gardło]. Nie dowierzaj im, choćby mówili do ciebie przyjaźnie! [b] I [tak] dowiedziałem się o tym. Wtedy dałeś mi dostrzec, Jahwe, ich knowania.
10.WARSZ.PRASKAPan wcześniej dał mi znać o tym i dlatego dowiedziałem się, jakie niecne mieli wobec mnie zamiary.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY mi to oznajmił zatem się dowiedziałem; wtedy ukazałeś mi ich przedsięwzięcia!
12.EIB.BIBLIA.2016PAN objawił mi i dzięki temu się dowiedziałem, obnażył On przede mną ich zamysły.