« Jer 11:2 Księga Jeremiasza 11:3 Jer 11:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzeczesz do nich: To mówi Pan, Bóg Izraelów. Przeklęty mąż, który nie usłucha słów przymierza tego,
2.GDAŃSKA.1881A rzeczesz do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Przeklęty ten człowiek, któryby nie usłuchał słów przymierza tego,
3.GDAŃSKA.2017Powiedz do nich: Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Przeklęty ten człowiek, który nie posłucha słów tego przymierza;
4.CYLKOWA powiesz im: Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela: Przeklęty każdy, któryby nie usłuchał słów przymierza tego,
5.KRUSZYŃSKIi rzeczesz do nich: Tak powiedział Bóg-, Pan Izraela: Przeklęty niech będzie człowiek, który nie słucha słów przymierza tego,
6.TYSIĄCL.WYD1Powiedz im: Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: Przeklęty każdy, kto nie słucha wskazań tego przymierza,
7.TYSIĄCL.WYD5Powiesz im: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza,
8.BRYTYJKAi powiedz im: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Przeklęty człowiek, który nie słucha słów tego przymierza,
9.POZNAŃSKAOznajmisz im: Tak mówi Jahwe, Bóg Izraela: - Przeklęty człowiek, który nie słucha nakazów tego Przymierza
10.WARSZ.PRASKAi powiedz im tak: Oto, co mówi Pan, Bóg Izraela: Biada człowiekowi, który nie zachowuje słów Przymierza,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiesz im: Tak mówi WIEKUISTY, Bóg Israela: Przeklęty każdy, co nie usłuchał słów tego Przymierza,
12.EIB.BIBLIA.2016Powiedz im: Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Przeklęty, kto nie dochowuje warunków przymierza!