« Jer 11:5 Księga Jeremiasza 11:6 Jer 11:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan do mnie: Krzycz wszystkie te słowa w mieściech Judzkich i przed Jeruzalem, mówiąc: Słuchajcie słów przymierza tego, a czyńcie je.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan do mnie:Obwoływaj wszystkie te słowa w miastach Judzkich i po ulicach Jeruzalemskich, mówiąc: Słuchajcie słów przymierza tego, a czyńcie je.
3.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział do mnie: Głoś wszystkie te słowa w miastach Judy i po ulicach Jerozolimy, mówiąc: Słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je.
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do mnie: Wołaj wszystkie słowa te w miastach Judy i po ulicach Jerozolimy, głosząc: Słuchajcie słów przymierza tego, i spełniajcie je.
5.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do mnie: Ogłaszaj wszystkie te słowa w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalem, mówiąc: Słuchajcie słów tego przymierza i wypełnijcie je.
6.TYSIĄCL.WYD1Następnie rzekł do mnie Jahwe: «Głoś wszystkie te słowa po miastach Judy i po ulicach Jeruzalem: Słuchajcie wskazań przymierza tego i wypełniajcie je!
7.TYSIĄCL.WYD5I rzekł Pan do mnie: Obwieść wszystkie te słowa w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je!
8.BRYTYJKAI rzekł Pan do mnie: Ogłaszaj te wszystkie słowa w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu, mówiąc: Słuchajcie słów tego przymierza i wypełniajcie je,
9.POZNAŃSKAPo czym rzekł Jahwe do mnie: - Rozgłaszaj wszystkie te słowa w miastach Judy i na placach Jeruzalem mówiąc: Słuchajcie słów tego Przymierza i wypełniajcie je!
10.WARSZ.PRASKAA Pan mi powiedział: W miastach całej Judy i na ulicach Jerozolimy tak oto wołaj: Słuchajcie słów w tego Przymierza i zachowujcie je!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY do mnie powiedział: Wołaj te wszystkie słowa w miastach Judy i na ulicach Jeruszalaim, głosząc: Słuchajcie słów tego Przymierza i je spełniajcie.
12.EIB.BIBLIA.2016Następnie PAN powiedział do mnie: Głoś wszystkie te słowa w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Mów: Słuchajcie słów przymierza! Dochowujcie go.