« Psal 77:10 Księga Psalmów 77:11 Psal 77:12 » 

1.WUJEK.1923(77:12) Wspominałem na sprawy Pańskie; bo będę pamiętał na dziwy twoje od początku.
2.GDAŃSKA.1881(77:12) Wspominać sobie będę na sprawy Pańskie, a przypominać sobie będę dziwne sprawy twoje, zdawna uczynione.
3.GDAŃSKA.2017Będę wspominał dzieła PANA, będę wspominał twoje dawne cuda.
4.GÖTZE.1937(77:12) Chcę z wysławianiem wspominać dzieła Pańskie; a wspominać przedwieczne cuda Twoje
5.CYLKOW(77:12) Wspominam czyny Przedwiecznego; tak, wspominam dawne cuda Twoje.
6.KRUSZYŃSKI(77:12) Będę pamiętał o dziełach Pańskich, gdyż przypominał będę sprawy Twoje z przeszłość
7.ASZKENAZY (77:12) Wspomnę uczynków Pana wszechbytu, gdy wspomnę na cud Twój z czasów prastarych.
8.SZERUDA(77:12) Wspominam sprawy Pańskie, zaiste wspominam Twoje dawne cuda.
9.TYSIĄCL.WYD1(76:12) Wspominam dzieła Pana, zaiste wspominam dawne Twe cuda.
10.TYSIĄCL.WYD5(77:12) Wspominam dzieła Pana, zaiste wspominam Twoje dawne cuda.
11.BRYTYJKA(77:12) Wspominam dzieła Pańskie, Zaiste, wspominam twoje dawne cuda.
12.POZNAŃSKA(77:12) Wspominam dzieła Jahwe, tak, chcę wspominać dawne cuda Twoje,
13.WARSZ.PRASKAA ja ciągle rozmyślam o dziełach Pana, o Twych dawnych cudach zawsze chcę pamiętać.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:12) Wspominam czyny Przedwiecznego; tak, wspominam Twoje dawne cuda.
15.EIB.BIBLIA.2016(77:12) Przypomnę sobie lepiej dzieła PANA. Tak! Wspomnę Twoje dawne cuda.