« Psal 77:13 Księga Psalmów 77:14 Psal 77:15 » 

1.WUJEK.1923(77:15) Tyś jest Bóg, który dziwy czynisz: oznajmiłeś między narody moc twoję.
2.GDAŃSKA.1881(77:15) Tyś jest Bóg, który czynisz cuda; podałeś do znajomości między narody moc twoję.
3.GDAŃSKA.2017Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda; dałeś poznać narodom swoją moc.
4.GÖTZE.1937(77:15) Tyś jest Bogiem, który czyni cuda; Tyś okazał moc Swoją wśród narodów.
5.CYLKOW(77:15) Ty o Panie, cudotwórco, objawiłeś między ludami potęgę Twoję.
6.KRUSZYŃSKI(77:15) Tyś Bogiem cuda czyniącym; dałeś poznać narodom moc Twoją.
7.ASZKENAZY (77:15) Tyś siłą wszechmocną, co sprawia cud, oznajmiłeś moc Twą między ludy.
8.SZERUDA(77:15) Tyś Bogiem, który czyni cuda; objawiłeś narodom moc swoją.
9.TYSIĄCL.WYD1(76:15) Tyś jest Bogiem działającym cuda, objawiłeś potęgę swą ludom.
10.TYSIĄCL.WYD5(77:15) Ty jesteś Bogiem działającym cuda, objawiłeś ludom swą potęgę.
11.BRYTYJKA(77:15) Tyś Bogiem, który czyni cuda; Dałeś poznać narodom moc swoją.
12.POZNAŃSKA(77:15) Ty jesteś Bogiem, który cuda czyni, moc swoją ludom objawiłeś.
13.WARSZ.PRASKATylko Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda, Tyś swoją moc okazał narodom.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:15) Ty, o Boże, cudotwórco, objawiłeś pomiędzy ludźmi Twą potęgę.
15.EIB.BIBLIA.2016(77:15) Jesteś Bogiem, który czyni cuda! Całym ludom dałeś poznać swoją moc.