« Psal 77:14 Księga Psalmów 77:15 Psal 77:16 » 

1.WUJEK.1923(77:16) Odkupiłeś ramieniem twojem lud twój: syny Jakób i Józeph.
2.GDAŃSKA.1881(77:16) Odkupiłeś ramieniem twojem lud swój, syny Jakóbowe i Józefowe. Sela.
3.GDAŃSKA.2017Odkupiłeś swoim ramieniem twój lud, synów Jakuba i Józefa. Sela.
4.GÖTZE.1937(77:16) Tyś ocalił lud Swój wzniesionem ramieniem, synów Jakóba i Józefa. Sela.
5.CYLKOW(77:16) Wyzwoliłeś dzielném ramieniem lud Twój, synów Jakóba i Józefa. - Sela.
6.KRUSZYŃSKI(77:16) Ramieniem odkupiłeś lud swój - synów Jakóba i Józefa. - SELAh.
7.ASZKENAZY (77:16) Wybawiłeś ramieniem Twój lud, syny Jakóba i Józefa. Selah.
8.SZERUDA(77:16) Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój synów Jakuba i Józefa. Sela.
9.TYSIĄCL.WYD1(76:16) Ramieniem swoim lud Twój zbawiłeś, potomstwo Jakuba i Józefa.
10.TYSIĄCL.WYD5(77:16) Ramieniem swoim lud Twój wybawiłeś, synów Jakuba i Józefa. Sela.
11.BRYTYJKA(77:16) Odkupiłeś ramieniem swoim lud swój, Synów Jakuba i Józefa. Sela.
12.POZNAŃSKA(77:16) Potęgą Twego ramienia wyzwoliłeś swój lud, synów Jakuba i Józefa.
13.WARSZ.PRASKASwą potężną prawicą wyzwoliłeś swój naród, Jakuba synów i Józefa. Pauza
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:16) Dzielnym ramieniem wyzwoliłeś Twój lud, synów Jakóba i Josefa. Sela.
15.EIB.BIBLIA.2016(77:16) Silnym ramieniem odkupiłeś swój lud - Synów Jakuba i Józefa. Sela.