« Psal 77:18 Księga Psalmów 77:19 Psal 77:20 » 

1.WUJEK.1923(77:20) Na morzu droga twoja, i ścieżki twoje na wodach wielkich: a śladów twoich znać nie będzie.
2.GDAŃSKA.1881(77:20) Przez morze była droga twoja, a ścieżki twoje przez wody wielkie, wszakże śladów twoich nie było.
3.GDAŃSKA.2017Twoja droga wiodła przez morze, twoje ścieżki przez wielkie wody i nie było znać twoich śladów.
4.GÖTZE.1937(77:20) Droga Twoja była w morzu, i ścieżka Twoja w wodach wielkich, lecz ślady stóp Twoich były nieznane.
5.CYLKOW(77:20) Przez morze droga Twoja, a ścieżka Twoja przez wody wielkie; a ślady Twoje nie poznane.
6.KRUSZYŃSKI(77:20) Przez morze droga Twoja, a ścieżki Twoje przez wody wielkie, a ślady Twoje nie były znane.
7.ASZKENAZY (77:20) W morzu Twa droga, ścieżyny Twe we wodach rozlicznych, acz nie rozeznane Twe stopy.
8.SZERUDA(77:20) Droga Twoja wiodła przez morze, a ścieżki Twoje przez wielkie wody, lecz nie było widać śladów stóp Twoich.
9.TYSIĄCL.WYD1(76:20) Przez wody wiodła Twa droga, ścieżka Twoja przez wody rozległe i nie znać było Twych śladów.
10.TYSIĄCL.WYD5(77:20) Twoja droga wiodła przez wody, Twoja ścieżka przez wody rozległe i nie znać było Twych śladów.
11.BRYTYJKA(77:20) Droga twoja wiodła przez morze, A ścieżki twoje przez wielkie wody, Lecz nie było widać śladów stóp twoich.
12.POZNAŃSKA(77:20) Przez morze prowadziła Twoja droga, ścieżka Twoja - przez potężne wody, a nikt nie dostrzegł śladów Twych stóp.
13.WARSZ.PRASKATwoja droga wiodła poprzez morze, Twoje ścieżki - poprzez wzburzone fale i nikt jeszcze Twoich śladów nie widział.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:20) Twoja droga przez morze, Twoja ścieżka przez wielkie wody, a Twoich śladów nie widać.
15.EIB.BIBLIA.2016(77:20) Twoja droga wiedzie przez morze, Twoja ścieżka przez wielkie wody, A Twoje ślady - nierozpoznane.