« Psal 77:6 Księga Psalmów 77:7 Psal 77:8 » 

1.WUJEK.1923(77:8) Izali na wieki Bóg odrzuci? czy nie przyda, aby jeszcze był łaskaw?
2.GDAŃSKA.1881(77:8) Izali mię na wieki odrzuci Pan, a więcej mi już łaski nie ukaże?
3.GDAŃSKA.2017Czy Pan odrzuci na wieki i już więcej nie okaże łaski?
4.GÖTZE.1937(77:8) Czyż na wieki Pan odrzuci, a nigdy już łaskawości nie okaże?
5.CYLKOW(77:8) Czyż na wieki porzuci Pan, a nigdy nie ulituje się już.
6.KRUSZYŃSKI(77:8) Czy na wieki odrzuci mnie Pan, i nie dozwoli ujrzeć łaski?
7.ASZKENAZY (77:8) Czyż na wieczności poniecha Pan i nie zmiłuje się już nigdy?
8.SZERUDA(77:8) Czyż Pan na zawsze odrzucił i już nigdy nie okaże łaski?
9.TYSIĄCL.WYD1(76:8) «Czy Bóg odrzuci na wieki i już nie będzie łaskawy?
10.TYSIĄCL.WYD5(77:8) Czy Bóg odrzuca na wieki i nie jest już łaskawy?
11.BRYTYJKA(77:8) Czy Pan na wieki odrzuca I nigdy już nie okaże łaski?
12.POZNAŃSKA(77:8) Czy Pan odrzuci [nas] na wieki i nigdy już nie okaże łaski?
13.WARSZ.PRASKACzy będę już na zawsze odrzucony przez Pana? Czy już nigdy więcej nie okaże mi łaski?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:8) Czy Bóg porzuci na wieki i już nigdy się nie ulituje?
15.EIB.BIBLIA.2016(77:8) Czy Pan odrzuca na wieki? Czy może już więcej nie okazać przychylności?