« Psal 77:7 Księga Psalmów 77:8 Psal 77:9 » 

1.WUJEK.1923(77:9) Czyli do końca odetnie miłosierdzie swoje od rodzaju aż do rodzaju? Czyli Bóg zapamięta zmiłować się?
2.GDAŃSKA.1881(77:9) Izali do końca ustanie miłosierdzie jego, i koniec weźmie słowo od rodzaju aż do rodzaju? Izali zapomniał Bóg zmiłować się?
3.GDAŃSKA.2017Czy jego miłosierdzie ustało na zawsze i jego obietnica nigdy się nie spełni?
4.GÖTZE.1937(77:9) Czyż na zawsze wyczerpała się dobroć Jego, i czyż obietnica Jego skończyła się od pokolenia do pokolenia?
5.CYLKOW(77:9) Czyż znikło na zawsze miłosierdzie Jego; postanowił wyrok na wieki wieków.
6.KRUSZYŃSKI(77:9) Czy do końca ustanie miłosierdzie Jego, i skończy się słowo od rodzaju do rodzaju?
7.ASZKENAZY (77:9) Czyż na zawsze ustała łaska Jego, słowa dokonał pokoleniu pokoleń?
8.SZERUDA(77:9) Czyż ustała na zawsze łaska Jego? Czyż nie ma obietnicy dla dalszych pokoleń?
9.TYSIĄCL.WYD1(76:9) Czy Jego łaski zabraknie na zawsze, czy cofnie obietnicę wszystkim pokoleniom?
10.TYSIĄCL.WYD5(77:9) Czy Jego łaskawość ustała na zawsze, a słowo umilkło na pokolenia?
11.BRYTYJKA(77:9) Czy ustała na zawsze łaska jego? Czy cofnięta została obietnica jego na wieki?
12.POZNAŃSKA(77:9) Czy już na zawsze ustała Jego dobroć, a obietnice [Jego] zostały cofnięte dla wszystkich pokoleń?
13.WARSZ.PRASKACzy Jego dobroć już się wyczerpała? Czy nie spełnią się już nigdy Jego obietnice?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:9) Czy Jego miłosierdzie znikło na zawsze i ustanowił wyrok na wieki wieków?
15.EIB.BIBLIA.2016(77:9) Czy Jego łaska może wyczerpać się na zawsze? Czy może zabraknąć obietnic dla kolejnych pokoleń?