« Psal 77:7 Księga Psalmów 77:8 Psal 77:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(76:8) Albo do końca miłosierdzie swoje odrzeże, od pokolenia w pokolenie? (76:9a) Albo zapomni smiłować sie Bog?
2.PS.PUŁAWSKI(76:8) Abo do końca miłosierdzie swe odrzeże, od pokolenia w pokolenie? (76:9a) Albo zapomni smiłować sie Bog?
3.WUJEK.1923(77:9) Czyli do końca odetnie miłosierdzie swoje od rodzaju aż do rodzaju? Czyli Bóg zapamięta zmiłować się?
4.GDAŃSKA.1881(77:9) Izali do końca ustanie miłosierdzie jego, i koniec weźmie słowo od rodzaju aż do rodzaju? Izali zapomniał Bóg zmiłować się?
5.GDAŃSKA.2017Czy jego miłosierdzie ustało na zawsze i jego obietnica nigdy się nie spełni?
6.GÖTZE.1937(77:9) Czyż na zawsze wyczerpała się dobroć Jego, i czyż obietnica Jego skończyła się od pokolenia do pokolenia?
7.CYLKOW(77:9) Czyż znikło na zawsze miłosierdzie Jego; postanowił wyrok na wieki wieków.
8.KRUSZYŃSKI(77:9) Czy do końca ustanie miłosierdzie Jego, i skończy się słowo od rodzaju do rodzaju?
9.ASZKENAZY (77:9) Czyż na zawsze ustała łaska Jego, słowa dokonał pokoleniu pokoleń?
10.SZERUDA(77:9) Czyż ustała na zawsze łaska Jego? Czyż nie ma obietnicy dla dalszych pokoleń?
11.TYSIĄCL.WYD1(76:9) Czy Jego łaski zabraknie na zawsze, czy cofnie obietnicę wszystkim pokoleniom?
12.TYSIĄCL.WYD5(77:9) Czy Jego łaskawość ustała na zawsze, a słowo umilkło na pokolenia?
13.BRYTYJKA(77:9) Czy ustała na zawsze łaska jego? Czy cofnięta została obietnica jego na wieki?
14.POZNAŃSKA(77:9) Czy już na zawsze ustała Jego dobroć, a obietnice [Jego] zostały cofnięte dla wszystkich pokoleń?
15.WARSZ.PRASKACzy Jego dobroć już się wyczerpała? Czy nie spełnią się już nigdy Jego obietnice?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(77:9) Czy Jego miłosierdzie znikło na zawsze i ustanowił wyrok na wieki wieków?
17.EIB.BIBLIA.2016(77:9) Czy Jego łaska może wyczerpać się na zawsze? Czy może zabraknąć obietnic dla kolejnych pokoleń?