« 2Moj 10:22 2 Księga Mojżeszowa 10:23 2Moj 10:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPże żądny nie uźrzał brata swego ani się ruszył z miasta [na miasto], na jemże jest był. Ale gdzie bydlili synowie izrahe❬l❭szczy, światło było.
2.WUJEK.1923Żaden nie widział brata swego, ani się ruszył z miejsca, na którem był: A gdziekolwiek mieszkali synowie Izraelowi, była światłość.
3.GDAŃSKA.1881Nie widział jeden drugiego, ani się kto ruszył z miejsca swego przez one trzy dni; lecz u wszystkich synów Izraelskich była światłość w mieszkaniach ich.
4.GDAŃSKA.2017Jeden nie widział drugiego i nikt przez te trzy dni nie podniósł się ze swego miejsca. Lecz w domach wszystkich synów Izraela było światło.
5.CYLKOWNie widział jeden drugiego, i nie powstał nikt z miejsca swojego trzy dni; ale u wszystkich synów Israela było światło w siedzibach ich.
6.KRUSZYŃSKINie widziano jeden drugiego i nikt nie wstawał z miejsca swego w czasie trzech dni; a wszyscy synowie Izraela mieli światło na miejscach swego zamieszkania.
7.MIESESPrzez trzy dni nie widzieli się nawzajem, – przez trzy dni nie wstawał nikt z nich ze swojego miejsca, zaś wszystkim Synom Izraela było jasno w ich siedzibach.
8.TYSIĄCL.WYD5Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać ze swego miejsca przez trzy dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach.
9.BRYTYJKAPrzez trzy dni nie widział jeden drugiego i nikt nie mógł wstać z miejsca swego; ale wszyscy synowie izraelscy mieli światło w siedzibach swoich.
10.POZNAŃSKAJeden człowiek nie widział drugiego i przez trzy dni nikt nie opuszczał swego miejsca; ale w miejscach, które zamieszkiwali wszyscy Izraelici, było widno.
11.WARSZ.PRASKAJeden nie widział drugiego przez trzy dni, nikt nie mógł ruszyć się z miejsca. Ale tam, gdzie mieszkali Izraelici, było widno.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeden nie widział drugiego, więc przez trzy dni nikt nie wstał ze swojego miejsca. Ale u wszystkich synów Israela było światło w ich siedzibach.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt nikogo nie widział i przez trzy dni nikt nie ruszał się z miejsca. Tylko synowie Izraela mieli światło w swoich siedzibach.