« 2Moj 10:7 2 Księga Mojżeszowa 10:8 2Moj 10:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI przywołali Mojżesza i Aarona przed faraona, jenże rzecze jim: „Jidźcie a ofierujcie Panu Bogu waszemu i ci, ktorzyż mają z wami jić?”
2.WUJEK.1923I zawołali zasię Mojżesza z Aaronem do Pharaona, który rzekł im: Idźcie, ofiarujcie Panu, Bogu waszemu: Którzyż są, co pójdą?
3.GDAŃSKA.1881I zawołano zaś Mojżesza z Aaronem do Faraona, i rzekł do nich: Idźcie, służcie Panu Bogu waszemu; którzyż to są, co pójdą?
4.GDAŃSKA.2017Wezwano więc ponownie Mojżesza z Aaronem do faraona, a on powiedział do nich: Idźcie, służcie PANU, waszemu Bogu. Którzy to mają iść?
5.CYLKOWI powołano napowrót Mojżesza i Ahrona do Faraona, a ten rzekł do nich: "Idźcie, służcie Wiekuistemu, Bogu waszemu! Którzyż to są, co iść mają?"
6.KRUSZYŃSKISprowadzono Mojżesza i Aarona do faraona i rzekł do nich: "Idźcie, służcie Jahwe - Bogu waszemu. Którzy to są ci, co mają odejść?"
7.MIESESPotem zawrócono Mojżesza i Arona do Faraona i on rzekł do nich: „Pójdźcie i służcie Bogu waszemu, Wiekuistemu. Atoli kim są ci, którzy mają pójść?”.
8.TYSIĄCL.WYD5Sprowadzono z powrotem Mojżesza i Aarona do faraona, a ten rzekł do nich: Idźcie, oddajcie cześć Panu, Bogu waszemu. Którzy to mają iść?
9.BRYTYJKASprowadzono więc z powrotem Mojżesza i Aarona do faraona, a on rzekł do nich: Idźcie, służcie Panu, Bogu waszemu. Lecz którzy to mają iść?
10.POZNAŃSKAPrzywiedziono zatem z powrotem Mojżesza i Aarona do faraona, a ten rzekł do nich: - Idźcie, służcie waszemu Bogu, Jahwe. A którzy to właściwie mają iść?
11.WARSZ.PRASKAWezwano tedy Mojżesza i Aarona do faraona z powrotem, a on powiedział do nich: Idźcie już i złóżcie hołd waszemu Bogu! Kto z was chce iść?
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc znowu przywołano do faraona Mojżesza i Ahrona, a on do nich powiedział: Idźcie, służcie waszemu Bogu, WIEKUISTEMU. Którzy to są w szczególności, co mają iść?
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZawrócono zatem Mojżesza i Aarona z drogi. Gdy znów stanęli przed faraonem, powiedział on do nich: Idźcie, służcie PANU, waszemu Bogu. Powiedzcie mi jednak dokładnie, kogo ze sobą chcecie zabrać?