« 4Moj 17:13 4 Księga Mojżeszowa 18:1 4Moj 18:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze Pan ku Aaronowi: „Ty a synowie twoi, a dom otca twego z tobą poniesiecie grzech świątyniej. I ty, i synowie twoi społu cirzpieć będziecie grzechy kapłaństwa waszego.
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do Aarona: Ty i synowie twoi i dom ojca twego z tobą, poniesiecie nieprawość świątnice. I ty i synowie twoi wespół dzierżeć na sobie będziecie grzechy kapłaństwa waszego.
3.GDAŃSKA.1881Potem rzekł Pan do Aarona: Ty i synowie twoi, i dom ojca twego z tobą, poniesiecie nieprawość świątnicy. I ty i synowie twoi z tobą poniesiecie nieprawość kapłaństwa waszego.
4.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Aarona: Ty, twoi synowie i dom twego ojca z tobą, odpowiecie za nieprawość świątyni. Ty i twoi synowie z tobą również odpowiecie za nieprawość waszego kapłaństwa.
5.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Ahrona: "Ty, i synowie twoi, i rodowy dom twój wraz z tobą, - ponosić będziecie wykroczenia przeciw świątyni; ty téż i synowie twoi wraz z tobą ponosić będziecie wykroczenia przeciw kapłaństwu waszemu;
6.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do Aarona: "Ty i synowie twoi, oraz dom ojca twego z tobą, będziecie odpowiedzialni za nieprawość w stosunku do świątyni; ty i synowie twoi będziecie odpowiedzialni za nieprawość w stosunku do waszego kapłaństwa.
7.MIESESWiekuisty rzekł do Arona: „Ty, synowie twoi, oraz i twój dom rodowy z tobą będziecie ponosili [kary za] przewinienia [względem] Świątyni, – ty i synowie twoi z tobą będziecie ponosili [kary za] przewinienia [przy pełnieniu] kapłaństwa waszego.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Pan rzekł do Aarona: Ty, synowie twoi i ród twego ojca będziecie odpowiadać za winy popełnione w przybytku. Ty i synowie twoi będziecie odpowiadać za winy waszego kapłaństwa.
9.BRYTYJKAI rzekł Pan do Aarona: Ty i twoi synowie oraz cała twoja rodzina będziecie ponosili odpowiedzialność za uchybienia przeciwko świątyni. Ty także wraz ze swoimi synami będziecie ponosili odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko waszemu kapłaństwu.
10.POZNAŃSKAI rzekł Jahwe do Aarona: - Ty, synowie twoi i [cały] twój ród wraz z tobą poniesiecie odpowiedzialność za nieprawości [popełnione] przeciw Sanktuarium. Ty również wraz ze swymi synami poniesiecie odpowiedzialność za wykroczenie w waszej służbie kapłańskiej.
11.WARSZ.PRASKAJahwe powiedział do Aarona: Ty i twoi synowie, cały dom twojego ojca razem z tobą, będziecie odpowiedzialni za wszystkie wykroczenia przeciwko przybytkowi. Ty i twoi synowie wspólnie z tobą będziecie też odpowiedzialni za całe wasze kapłaństwo.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem WIEKUISTY powiedział do Ahrona: Ty, twoi synowie i wraz z tobą, twój rodowy dom, będziecie ponosić wykroczenia przeciw świętemu miejscu. Także ty i twoi synowie wraz z tobą będziecie ponosić wykroczenia przeciwko waszemu kapłaństwu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN zaś powiedział do Aarona: Ty, twoi synowie i twój ród będziecie ponosić odpowiedzialność za uchybienia popełnione w świątyni. Ty też i twoi synowie będziecie ponosić winę za uchybienia popełnione przy sprawowaniu posług kapłańskich.