« 4Moj 18:11 4 Księga Mojżeszowa 18:12 4Moj 18:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWszytki mastności oliwowe a winne i owocowe, cożkole się ofieruje ❬z❭ pirwych urod Panu, tobieciem dał.
2.WUJEK.1923Wszystko co najlepszego oliwy i wina i zboża, cokolwiek pierwocin ofiarują Panu, dałem tobie.
3.GDAŃSKA.1881Każdą co najprzedniejszą oliwę, i każde co najlepsze wino, i zboże, pierwiastki ich, które ofiarują Panu, tobiem je dał.
4.GDAŃSKA.2017Wszystko, co najlepsze z oliwy, i wszystko, co najlepsze z wina, oraz zboże, ich pierwociny, które ofiarują PANU, dałem tobie.
5.CYLKOWWszystko co najprzedniejsze z oliwy, i wszystko co najprzedniejsze z moszczu i zboża, pierwociny, które składają Wiekuistemu, - tobie je oddaję;
6.KRUSZYŃSKIWszystko, co najlepsze z oliwy, wszystko, co najlepsze z wina nowego, ze zboża, ich pierwociny, które składają Panu, tobie są dane.
7.MIESESWszystko, co jest najprzedniejsze z oliwy, i też wszystko, co jest najprzedniejszem z wina, oraz zboża, [mianowicie] pierwociny ich, które będą w darze oddawali Wiekuistemu, – tobie Ja je dałem,
8.TYSIĄCL.WYD5Daję ci wszystko, co najlepsze z oliwy, wszystko, co najlepsze z młodego wina i zboża, które Izraelici przynoszą Panu jako pierwsze plony.
9.BRYTYJKAWszystko, co najprzedniejsze z oliwy, i wszystko, co najprzedniejsze z wina i zboża, ich pierwociny, które oni Panu dają, tobie oddałem.
10.POZNAŃSKAWszystko, co najlepsze z oliwy i co najlepsze z moszczu i zboża, [to znaczy] pierwociny, które składają Jahwe, jest oddane tobie.
11.WARSZ.PRASKAPrzekazuję ci również najlepszą część oliwy, wina gronowego i zboża, czyli wszystko to, co składa się jako ofiarę z pierwocin dla Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystko, co najprzedniejsze z oliwy oraz wszystko, co najprzedniejsze z wina i zboża; pierwociny, które składają WIEKUISTEMU tobie je oddaję.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzekazuję też tobie wszystko, co najlepsze z nowo tłoczonej oliwy, z moszczu i ze zboża, wszystkie składane Mi przez lud pierwociny.