« 4Moj 18:12 4 Księga Mojżeszowa 18:13 4Moj 18:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWszech użytkow początki, jeż to ziemia rodzi a Bogu je niosą, dostaną się ku użytku twemu, ktoż jest czyst w domu twemu, będzie jeść s nich.
2.WUJEK.1923Wszelkiego zboża początki, które rodzi ziemia, a bywają odniesione Panu, dostaną się na twoje potrzeby: kto czysty jest w domu twoim, pożywać ich będzie.
3.GDAŃSKA.1881Pierwociny ze wszystkich rzeczy, które będą w ziemi ich, które przyniosą Panu, twoje będą; każdy czysty w domu twoim jadać je będzie.
4.GDAŃSKA.2017Pierwociny ze wszystkich rzeczy znajdujących się w ich ziemi, które przyniosą PANU, będą twoje. Każdy czysty w twoim domu będzie je spożywać.
5.CYLKOWPierwociny wszystkiego, co w ziemi ich, które przyniosą Wiekuistemu - twoje będą: każdy czysty w domu twoim jeść je może.
6.KRUSZYŃSKIWszelkie pierwociny, które z pól ich przyniosą Panu, do ciebie będą należały. Każdy czysty w domu twoim będzie je spożywał.
7.MIESES[wogóle] pierwociny wszystkiego, co [się rodzi] w Kraju ich, a które będą przynosili Wiekuistemu, będą przynależeć tobie, – każdy czysty w domu twoim może to spożywać.
8.TYSIĄCL.WYD5Pierwociny, które przynoszą Panu ze wszystkiego w ich kraju, mają do ciebie należeć. Każdy spośród twojej rodziny, kto tylko jest czysty, może z nich spożywać.
9.BRYTYJKAPierwsze plony ich ziemi, które przynoszą Panu, będą do ciebie należeć. Każdy czysty w twoim domu może je jeść.
10.POZNAŃSKAPierwociny, które przynoszą dla Jahwe ze wszystkiego, co rośnie w ich kraju, będą twoimi. Może je spożywać każdy człowiek czysty z twojego domu.
11.WARSZ.PRASKADla ciebie będą pierwsze owoce ziemi, złożone przez nich na ofiarę dla Jahwe. Ktokolwiek będzie czysty w twoim domu, może z nich spożywać.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoje będą pierwociny wszystkiego, co w ich ziemi, które przynoszą WIEKUISTEMU; może je jeść każdy czysty w twoim domu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPierwsze plony wszystkiego, czym obrodzi ziemia, a co składane jest PANU, będą należeć do ciebie. Będzie mógł je spożywać każdy pozostający w czystości mieszkaniec twego domu.