« 4Moj 18:15 4 Księga Mojżeszowa 18:16 4Moj 18:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPjegoż wypłata będzie po jednem miesiącu piącią zaważy śrebra wagi świątyniej, zaważe dwadzieścia połowniow ma.
2.WUJEK.1923Którego okup będzie, po miesiącu, piącią syklów śrebra na wagę świątnice: sykiel ma dwadzieścia pieniędzy.
3.GDAŃSKA.1881A okup jego, gdy mu miesiąc minie, dasz według szacunku twego pięć syklów srebra według sykla świątnicy; dwadzieścia pieniędzy waży sykiel.
4.GDAŃSKA.2017A wykup tego, który ma jeden miesiąc, dasz według twego oszacowania pięć syklów srebra według sykla świątynnego, który wynosi dwadzieścia ger.
5.CYLKOWOkup zaś za nich: począwszy od jednego miesiąca weźmiesz okup według oceny twojej, srebra pięć szekli, wedle szekla uświęconego, dwadzieścia ger w nim.
6.KRUSZYŃSKICo do jego okupu, odkupisz, poczynając od jednego miesiąca, stosownie do twej oceny, za pięć sykli, według sykla świątyni, który posiada dwadzieścia gera.
7.MIESESA jako okup zań [za pierworodnego ludzkiego] będziesz brał od liczącego jeden miesiąc – wedle oszacunku twego – w srebrze pięć sekli wedle sekla Świątyni, który [waży po] dwadzieścia gēr; –
8.TYSIĄCL.WYD5Wykupu dokona się w miesiąc po urodzeniu za cenę pięciu syklów srebra według wagi przybytku; sykl po dwadzieścia ger.
9.BRYTYJKAOkup za nie będzie taki: Za jednomiesięcznego weźmiesz okupu pięć sykli w srebrze według sykla świątynnego, który równa się dwudziestu gerom.
10.POZNAŃSKAGdy minie miesiąc [od jego urodzenia], weźmiesz za nich jako okup po pięć syklów srebra według sykla wagi świątynnej, która wynosi dwadzieścia ger za sykl.
11.WARSZ.PRASKAZwierzęta zaś, które będą miały już co najmniej miesiąc, niech będą objęte okupem, którego wysokość wyznaczysz w następujący sposób: pięć sykli srebra, licząc według sykla świątynnego, czyli po dwadzieścia ger za sykl.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś okup za nich będzie taki: Począwszy od jednego miesiąca, weźmiesz okup według twojej wyceny pięć szekli srebra według uświęconego szekla, a w nim dwadzieścia ger.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOkup za jednomiesięczne zwierzę, według twojego oszacowania, wynosić będzie pięć sykli w srebrze według sykla świątynnego, który równa się dwudziestu gerom.