« 4Moj 18:16 4 Księga Mojżeszowa 18:17 4Moj 18:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle pirworodzone wołu, owce i kozy nie dasz wypłacić, bo jest przyświęcono bogu, niż krew przelejesz na ołtarzu a tuk zakadzisz na wonią przechętną Panu.
2.WUJEK.1923Lecz pierworodnego krowiego i owczego i koziego nie dasz odkupować; bo są poświęcone Panu: krew tylko ich wylejesz na ołtarz, a łoje spalisz na przewdzięczną wonność Panu.
3.GDAŃSKA.1881Ale pierworodnego od krowy, albo pierworodnego od owcy, albo pierworodnego od kozy, nie dasz na okup; bo poświęcone są; krew ich wylejesz na ołtarz, a tłustość ich zapalisz na ofiarę ognistą dla wdzięcznej wonności Panu.
4.GDAŃSKA.2017Ale pierworodnego z krowy, pierworodnego z owcy lub pierworodnego z kozy nie wykupisz; są one święte. Ich krew wylejesz na ołtarz, a ich tłuszcz zapalisz jako ofiarę spaloną, jako miłą woń dla PANA.
5.CYLKOWWszakże za pierworodne z wołów, i za pierworodne z owiec, i za pierworodne z kóz nie bierz okupu: do świątyni należą: krwią ich pokropisz ofiarnicę, a tłuszcz ich puścisz z dymem jako ofiarę ogniową, na woń przyjemną Wiekuistemu.
6.KRUSZYŃSKILecz nie będziesz odkupywał pierworodnego z cieląt, ani pierworodnego z jagniąt, ani pierworodnego z koźląt: są one święte. Krew ich rozlejesz na ołtarz, a tłuszcz ich spalisz na wonność przyjemną Panu.
7.MIESESwszelako za pierworodnego wołu, pierworodnego z owiec, ani też za pierworodnego z kóz nie dokonaj okupu: [gdyż] one [same] są świętością, – krwią ich będziesz kropił ołtarz, a tłuszcz ich będziesz puszczał z dymem, jako ofiarę ogniową na woń miłą dla [ku czci] Wiekuistego,
8.TYSIĄCL.WYD5Nie każesz jednak wykupywać pierworodnego krowy, owcy i kozy: te są święte. Krew ich wylejesz na ołtarz, a tłuszcz ich spalisz w ogniu jako woń miłą Panu.
9.BRYTYJKALecz pierworodnego z bydła lub pierworodnego z owiec lub pierworodnego z kóz nie będziesz wykupywał; są one święte: ich krwią skropisz ołtarz, tłuszcz ich spalisz jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana.
10.POZNAŃSKANie masz jednak brać wykupu za pierworodne cielce, owce i kozy, bo one są poświęcone. Ich krwią pokropisz ołtarz, a tłuszcz ich spalisz w ogniu jako ofiarę miłej woni dla Jahwe.
11.WARSZ.PRASKANie będziesz jednak składał okupu za pierworodne cielca ani owcy, ani kozy: są one już święte. Rozlejesz ich krew na ołtarzu i spalisz ich tłuszcz w ogniu na woń miłą dla Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak nie bierz okupu za pierworodne z byków, za pierworodne z owiec oraz za pierworodne z kóz należą do Świątyni; ich krwią pokropisz ofiarnicę, a ich tłuszcz puścisz z dymem jako ofiarę ogniową, na zapach przyjemny dla WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPierworodne z bydła, pierworodne z owiec lub pierworodne z kóz nie będzie mogło być wykupione. Te zwierzęta są święte. Ich krwią skropisz ołtarz, a ich tłuszcz spalisz jako wdzięczny dar dla PANA, woń miłą PANU.