« 4Moj 18:17 4 Księga Mojżeszowa 18:18 4Moj 18:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle mięso wszytko się tobie dostanie ku użytku, jako grędzi poświęcone i wszytko twe będzie, i plece prawe twe będzie.
2.WUJEK.1923Mięso zaś na twoje się potrzeby dostanie: jako mostek poświęcony i łopatka prawa, twoje będą.
3.GDAŃSKA.1881Ale mięso ich twoje będzie; jako mostek podnoszenia, i jako łopatka prawa, twoje będą.
4.GDAŃSKA.2017Ale ich mięso będzie twoje, podobnie jak mostek wzniesienia i prawa łopatka są twoje.
5.CYLKOWJednak mięso ich należy do ciebie; jako mostek przedstawienia i łopatka prawa, - do ciebie należy.
6.KRUSZYŃSKIMięso ich będzie dla ciebie, mianowicie pierś podnoszona i prawa łopatka twoją będzie.
7.MIESESzaś mięso ich będzie przynależeć tobie, jak mostek obrotu, i jak łopatka prawa, – będzie przynależeć tobie.
8.TYSIĄCL.WYD5Lecz mięso ich będzie do ciebie należeć, to jest mostek z piersi, ofiarowany gestem kołysania, i prawa łopatka będą twoje.
9.BRYTYJKAMięso ich zaś będzie należeć do ciebie. Podobnie jak mostek podniesiony na ofiarę, tak i prawa łopatka będzie należeć do ciebie.
10.POZNAŃSKAMięso ich przypadnie tobie: mostek z ofiary wzniesionej obrzędowo [ku Jahwe] i prawy udziec będą należały do ciebie.
11.WARSZ.PRASKAMięso z nich, jak na przykład mostek składany na ofiarę kołysania oraz prawa łopatka, będzie przekazane tobie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak ich mięso należy do ciebie; tak jak do ciebie należy mostek przedstawienia oraz prawa łopatka.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast do ciebie należeć będzie ich mięso, podobnie jak mostek ofiary kołysanej i jak prawa łopatka.