« 4Moj 18:25 4 Księga Mojżeszowa 18:26 4Moj 18:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Przykaż sługam kościelnym a ogłoś rzekąc: Gdyż przymiecie dziesiątki od synow israelskich, jeż tociem oddał wam, pirwe urody jich ofierujcie Panu, to jest dziesiątą część dziesiątka,
2.WUJEK.1923Przykaż Lewitom i opowiedz: Gdy weźmiecie od synów Izraelowych dziesięciny, którem wam dał, pierwociny ich ofiarujecie Panu, to jest dziesiątą część dziesięciny:
3.GDAŃSKA.1881Mów też do Lewitów, a powiedz im: Gdy weźmiecie od synów Izraelskich dziesięciny, którem ja wam dał od nich za dziedzictwo wasze, tedy ofiarować będziecie ofiarę podnoszenia Panu dziesiątą część dziesięcin.
4.GDAŃSKA.2017Przemów do Lewitów i powiedz im: Gdy przyjmujecie od synów Izraela dziesięciny, które dałem wam od nich jako wasze dziedzictwo, wtedy złożycie PANU jako ofiarę wzniesienia dziesiątą część z dziesięciny.
5.CYLKOW"A Lewitom oznajmisz i powiesz im: Gdy pobierać będziecie od synów Israela dziesięcinę, którą wam dałem od nich jako dziedzictwo wasze, - to zdejmujcie z niej daninę Wiekuistemu, - dziesięcinę z tej dziesięciny.
6.KRUSZYŃSKI"Przemów do Lewitów i oświadcz im: Gdy otrzymacie od synów Izraelowych dziesięcinę, którą wam daję z ich dóbr na wasze posiadanie, złożycie z nich ofiarę podnoszoną Panu, dziesięcinę z dziesięciny;
7.MIESES„Rzeknij do Lewitów i powiesz im: „Gdy będziecie pobierali od Synów Izraela dziesięcinę, którą oddałem w darze wam [,jako należną] od nich, jako dziedzictwo wasze, będziecie wydzielali z niej daninę [dla – ku czci] Wiekuistego: dziesięcinę z dziesięciny.
8.TYSIĄCL.WYD5Tak przemów do lewitów i powiedz im: Gdy przyjmujecie dziesięciny od Izraelitów, które wam oddałem jako dziedzictwo, to dziesiątą część macie odłożyć na ofiarę dla Pana.
9.BRYTYJKADo Lewitów zaś przemów i powiedz im: Gdy będziecie pobierać od synów izraelskich dziesięcinę, którą dałem wam od nich jako wasze dziedzictwo, odłóżcie od niej jako dar ofiarny dla Pana dziesięcinę z tej dziesięciny.
10.POZNAŃSKA- Oznajmij to lewitom: Kiedy będziecie przyjmować od synów Izraela dziesięciny, które od nich przeznaczyłem dla was jako własność dziedziczną, wówczas jako daninę dla Jahwe wyłączcie [z nich] dziesiątą część z tej dziesiątej części.
11.WARSZ.PRASKAZwrócisz się do lewitów i powiesz im tak: Gdy otrzymacie od synów Izraela dziesięcinę, którą Ja przekazuję wam z ich własności na wasze dziedzictwo, złożycie jedną dziesiątą z całej dziesięciny jako ofiarę dla Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oznajmisz Lewitom i im powiesz: Gdy będziecie pobierać od synów Israela dziesięcinę, którą wam dałem od nich jako wasze dziedzictwo, to zdejmiecie z niej daninę dla WIEKUISTEGO dziesięcinę z tej dziesięciny.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzekaż Lewitom te słowa: Gdy będziecie od synów Izraela pobierać dziesięcinę, którą dałem wam jako dziedzictwo, to od tej dziesięciny i wy złóżcie dziesięcinę jako szczególny dar dla PANA.