« 4Moj 18:26 4 Księga Mojżeszowa 18:27 4Moj 18:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPaby było wam policzono za ofierę pirwych urod, takież z gumien jako z lisic,
2.WUJEK.1923Aby wam poczytano za ofiarę pierwocin, tak z bojewisk jako i z pras.
3.GDAŃSKA.1881A poczytana wam będzie ta ofiara wasza jako zboże z bojewiska, i jako obfitość wina z prasy.
4.GDAŃSKA.2017A wasza ofiara wzniesienia będzie wam poczytana za zboże z klepiska i za obfitość z tłoczni winnej.
5.CYLKOWI poczytana wam będzie ta dziesięcina wasza jako zboże z gumna, i jako obfitość z tłoczni.
6.KRUSZYŃSKIbędziecie sobie obliczać tę podniesioną ofiarę ze zboża z gumna i z wina nowego z tłoczni.
7.MIESESDanina wasza ta [z dziesięciny waszej] będzie poczytaną wam, jak u zboża z gumna, i – jak u [plonu] obfitego z tłoczni:
8.TYSIĄCL.WYD5Będzie wam to policzone jako ofiara, jak [innym] zboże z klepiska lub to, co napełnia tłocznię.
9.BRYTYJKAWasz dar ofiarny będzie wam poczytany za plon z gumna i za plon z tłoczni.
10.POZNAŃSKATa wasza danina będzie więc poczytana za [daninę] zboża ze spichlerza albo nadmiaru z tłoczni.
11.WARSZ.PRASKADanina, którą złożycie, będzie potraktowana tak, jakbyście ofiarowali zboże z waszego klepiska albo młode wino z prasy [do wyciskania winnych jagód].
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będzie wam uznana ta wasza dziesięcina jak zboże z klepiska i jak obfitość wina z tłoczni.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITDar ten zostanie wam poczytany jako dar ziarna z klepiska i jako pełna zawartość z tłoczni.